Публікації на порталі

Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публікації на порталі

Нові видання | Документальні видання | Дослідження | Матеріали конференцій, збірники наукових праць | Періодичні та продовжувані видання | Архівні зібрання України | Довідкові видання | Бібліографічні посібники | Підручники, словники | Тематичні публікації | Документи меморіального характеру | Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд | Електронні видання


Нові видання

Вісник Державної архівної служби України

Спадщина: До 100-річчя створення системи архівних установ України та 95-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб.наук.ст. і документів

Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть

Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років

Державний архів Чернівецької області: Довідник "Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області". - Чернівці, 2017. - 156 с.

Харківський архівіст (2015 - 2016)

Між Бугом і Дніпром. Науково-краонавчий вісник Центральної України / Випуск VI/VIII

Українська революція 1917-1921 pp. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів

До 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років. Архіви свідчать. Розбудова Української держави на Запоріжжі 1917 – 1919 рр. (брошура-проспект)

Адміністративно-територіальний поділ Київщини (1471 - 1918)

Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988)

Анотований реєстр описів. Фонди після 1917 року

Величко Василь. Книга пам`яті. Частина ІІ с. Нова Прилука 1939-1945 рр. Збірник документів

Архівні установи Закарпаття

Державний архів Вінницької області: Путівник

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метрнчних книг: Вип.2: Православ'я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922

Фотоальбом "Війна 1941-1945 рр."

Раритети Державного архіву Чернігівської області: фотоальбом (до 90-річчя від дня заснування Державного архіву Чернігівської області)

Чарівник слова: фотоальбом (до 150-річчя від дня народження М. М. Коцюбинського)

Державний архів Житомирської області: Путівник. Том 1. - Житомир: вид-во "Волинь", 2014. - 120 с.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури. Науковий збірник. Випуск 51. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 26-27 червня 2014 року. Упоряд. А. Силюк, В. Комзюк. - Луцьк, 2014. - 312 с.: іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині. Науковий збірник. Випуск 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. - Луцьк, 2014. - 499 с.: іл.

Григорій Гуртовий : біобібліогр. покажч. / упр. культури Волин. ОДА; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки; Волин. краєзн. музей; Держ. арх. Волин, обл.; упоряд.: Л. I. Коць, Н. М. Кузьміна, А. А. Понагайба, Н. Д. Хомяк. - Луцьк: 2014. - 60 с.

Між Бугом і Дніпром. Науково-краонавчий вісник Центральної України / Випуск III. - Кіровоград: Центрально-Українське видавниітгво, 2014. - 119 c.

Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України / Випуск II. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2014. 358 с.

Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України / Випуск І. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2014. - 287 с.

Орел Світлана. Ростріляна "Просвіта". Розповіді про нескорених (за матеріалами архівно-слідчих справ жертв радянського тоталітаризму) / Бібліотека краєзнавця. Серія "З архівних фондів державного архіву Кіровоградської області". - 2014. - 156 с.

Ревізія Чернігівського полку 1732 року / Упор. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. - 720 с.

Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIIІ століттях / Кузьмук Олексій; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр. держ. іст. архів України, м. Київ. - К., 2014. - 624 с.

Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины: Путеводитель / Науч. ред.-сост. Е. И. Меламед: Рос. гос. гуманит. ун-т и др. - К.: Издательский дом "Стилос", 2014. - [Т. 2]: Николаевская, Одесская, Херсонская области. - 776 с.

Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів. - Харків: Права людини, 2014. - 584 с.

Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр.(Серія "Архівні фонди свідчать") / Кіровоград: "Центрально-Українське видавництво", 2014. - 554с.

Полтавській області - 75 років: збірник документів та матеріалів / редкол.: Білоусько О. А., Гінзбург О. П., Гудим В. В. та ін.; упоряд.: Васильєва Ю. О., Говорун Ю. М., Дудяк І. В. та ін. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. - 260 с.

"Професія,яка тебе обирає…" Збірник на пошану Гордія Пшеничного / Державна архівна служба України, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного - Київ, 2014. - 200 с.

У камені, бронзі, граніті. Ілюстрований альманах / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2014. - 136 с. : іл.

Николаевская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров, Л. Л. Левченко. М. А. Мельник. - Николаев : Издатель П. Н. Шамрай. 2014. - 348 c., ил.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник: Вип. 3 / Державна архівна служба України, ЦДАМЛМ України; Авт.-упорядн.: С. Кущ, О. Кульчий, Т. Малярчук та ін. - К., 2014. - 674 с.

Війна очима дітей: Зб.архів. документів / Держархів Харківської обл. - X.: ФОП Тарасенко, 2013. - 220 с.

Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Лариса Левченко. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 1204 с.

На вічному шляху до Тараса (1814–1861). Виставка фото- та архівних документів і матеріалів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Каталог виставки

Місто Дніпродзержинськ у роки війни (1941-1945): Збірник архівних документів та фотографій / Упоряд. Занько Р. А., Кулініч Г. О., Самойленко О. М., передм. Кулініч Г. О. - Дніпродзержинськ: Видавничий дім "Андрій", 2013

Немцы Николаевщины. 1918-1931 гг. = Die Deutschen der Region Nikolaev. 1918-1913 / отв. ред. А. Айсфельд ; науч. ред. О. В. Айсфельд ; сост. М. А. Мельник. - Донецк: Издательство "Донбас", 2013. - 822.

Жива пам`ять: книга пам`яті про окуповане місто Дніпропетровськ у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. - Дніпропетровськ: Пороги, 2013

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. - 336 с.

З історії Херсонської губернії. 1803-1920 рр.: Збірник документів / Упоряд.: О. І. Стукалова; Відп. за вип. В. О. Лебідь, Т. І. Лебідь. - Херсон: Держархів Херсонської області, 2013. - 104 с.: іл. - (Бібліотечка архіву. Вип. 17)

Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 50. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права / упоряд. А. Силюк. - Ковель, 2013. - 608 с., іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. Науковий збірник. Випуск 47. Матеріали XLVII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. Упоряд. А. Силюк. - Луцьк, 2013. - 332 с., іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Локачинський район та Затурці в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 46. Матеріали XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнав- чої конференції. Упоряд. А. Силюк. - Луцьк: "Волинські старожитності", 2013. - 202 с., іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер'я у світовій та українській історії. Науковий збірник. Випуск 45. Матеріали XLV Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Луцьк - смт. Шацьк, 24-26 травня 2013 року / Упоряд. А. Силюк, О. Златогорський. - Луцьк: "Волинські старожитності", 2013. - 206 с., іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. Випуск 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічпої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 року, м. Луцьк. Упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. - Луцьк, 2013. - 352 с., іл.

На початок
На початок