COMMA

Comma, International Journal on Archives. - 2004. - No 2.
Редактор Ненсі Барлет, Історична бібліотека Бентлі, Мічіганський університет.
ISSN 1680-1865

Орган Міжнародної ради архівів.
Виходить чотири рази на рік.
Поширюється безкоштовно
для усіх членів МРА
.

Table of Contents

Comma-2003