Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публікації на порталі

Нові видання | Документальні видання | Дослідження | Матеріали конференцій, збірники наукових праць | Періодичні та продовжувані видання | Архівні зібрання України | Довідкові видання | Бібліографічні посібники | Підручники, словники | Тематичні публікації | Документи меморіального характеру | Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд | Електронні видання


Архівні зібрання України

Інші спеціальні довідники

2016

2015

2013

  • Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 386 с.
  • Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 857 с.

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

На початок
На початок