Правда про голодомор на Одещині. Березівський район /
Упоряд. Ніточко І. І. - Одеса: Астропринт, 2008. - 220 с.

Файл у форматі PDF (14 MB)

УДК94(477.74)«1933»

ББК 63.3

ISBN 978-966-318-927-7

© Державний архів Одеської області, 2008

У книзі зібрано свідчення майже 200 жителів Березівського району Одеської області, які або самі пережили Голодомор 1932-1933 рр., або добре знають про нього з розповідей батьків.

Вміщено також окремі рішення органів влади Одеської області того часу, більшість яких стосуються Березівського району, листи і заяви селян з приводу неправильного розкуркулення, ксерокопії окремих статей з газети «Чорноморська комуна» за 1932-1933 рр.

Значну частину займають списки розкуркулених селян Березівського району, померлих від голоду і репресованих.

На початок
На початок