Документальні виставки on-line

Трагедія Бабиного Яру

Прес-реліз Держкомархіву України

<<< перелік >>>

Витяг із звіту секретаря Бородянського РК КП(б)У Київської області В. П. Садовничого, скерованого до організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У про розстріл єврейського населення м. Києва у Бабиному Яру.
З фондів ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 340, арк. 4-4 зв.

На початок
На початок