ГОЛОДОМОР 1932-1933
Публікації офіційних документів, інших архівних матеріалів, спогадів, свідчень
Матеріали до бібліографії

Публікується з дозволу авторів та видавців за виданням:
Голодомор в Україні. 1932-1933 рр.: Бібліографічний покажчик /
Упорядники: Л. М. Бур'ян, І. Е. Рикун;
Редколегія: О. Ф. Ботушанська, С. В. Кульчицький (відп. ред.), В. Мотика;
ОДНБ ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України,
Фундація українознавчих студій Австралії. - Одеса, 2001. - 656 с.

© Л. М. Бур'ян, І. Е. Рикун, упорядкування, 2001
© ОДНБ ім. М. Горького, 2001
© Ін-т історії України НАН України, 2001
© Фундація українознавчих студій Австралії, 2001
© ТзОВ "Дивосвіт", 2001
© Г. В. Папакін, доповнення, 2003-2007


Загальні матеріали

Регіональні матеріали:


Регіональні матеріали

Вінницька область

1989

Шульга І. Мовою документів // Вінниц. правда. - 1989. - 12 лют.

Шульга І., Новосад В. Напередодні і в рік 1933-й: [За арх. матеріалами] // Вінниц. правда. - 1989. - 29 січ.

1990

З відомостей Гавришівської, Сосонської, Якушинецької сільрад Вінницького р-ну про смертність і факти канібалізму на ґрунті голоду // Укр. іст. журн. - 1990. - № 1. - С. 109.

Говорять найоб'єктивніші свідки: Док. держархіву обл. / Підгот. О. Ложкарьов // Вінниц. правда. - 1990. - 11 квіт.

1992

Вимирала Липовеччина: [Добірка док. із фондів облдержарх., Липовецький р-н] / Підгот. К. Синиця // Нове життя. - 1992. - 17 черв.

Про голодомор 1933 року свідчать документи: [Калинівський р-н] // Прапор перемоги. - 1992. - 18, 21, 30 квіт.

1993

Шульга І. Діти голодомору: На арх. матеріалах Поділля // Київ. - 1993. - № 8. - С. 87-90.

Верховлюк В. Про що не писали газети: [Арх. док., Літинський р-н] // Літин. вісн. - 1993. - 1 верес.

Воронцово, Подкур Р. "Тоді почала вмирати пісня...": (З матеріали облдержарх.) // Подолія. - 1993. - 6 листоп.

Геноцид свого народу: (Док. облдержарх.) / Матеріали підгот. Є. Ковальова, В. Верховлюк, Н. Ясинська // Поділ, зоря. - 1993. - 14 лип.

Голод 1932-1933 років на Поділлі: Свідчать док. облдержарх. // Поділ. вісті. - 1993. - 17, 20, 24, 27 лип.; З серп.

Кантарук П. Мовою документів: [Теплицький р-н] // Вісті Тепличчини. -1993. - 28 квіт.

Петренко П., Тимчук В. ДПУ про голод II Вітчизна. - 1993. - 7, 10 верес.

Порожня А. Трагедія голодомору 1932-1933 років на Тульчинщині: Арх. свідчать // Тульчин, край. - 1993. - 9, 13 жовт.

Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні: Розпорядження представника Президента України у Вінниц. обл. М. Дідика від 19 трав. 1993 p. // Камертон-Ікс. - 1993. - 11 черв. - С. 4.

Ясинська Н. Документи державного архіву свідчать...: [Вінницький р-н] // Поділ. зоря. - 1993. - 11 верес.

1995

Винокурова Ф. Листи у вічність: (3 матеріалів облдержарх.) // Камертон-Ікс. - 1995. - 14 груд. - С. 4, 6.

Воронцов О., Кичак А. Подільські діти 1933-го: (За арх. даними) // Камертон-Ікс. - 1995. - 14 груд. - С. 4, 6.

1996

Петренко В. Документи Державного архіву Вінницької області про колективізацію та голод на Поділлі в 1928-1934 pp. // Тези доп. 15-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. - Вінниця, 1996. - С. 67-68.

1998

Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Док. і матеріали / Авт.-упоряд. Ф. А. Винокурова, Р. Ю. Подкур. - Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1998. - 224 с. Голодомор. - С. 7-162.

На початок

Дніпропетровська область

1991

Из протоколов заседаний посевной комиссии Днепропетровского горисполкома от 11/2 1933 // Спадщина. - 1991. - № l. - С. 10.

1992

С грифом "секретно": [Царичанський і Нікопольський р-ни] // Спадщина. - 1992. - № 2.

Мазур T. 30-ті роки: Злидні, страждання, голод: Свідчать док. з держ. арх. // Дніпр, зоря. - 1992. - 10 верес.

Нечипоренко M. Україна на "чорній" дошці: [Матеріали з Дніпропетр. облдержарх.] // Голос України. - 1992. - 20 жовт. - С. 12, 13; Думка. - 7 листоп.

1993

Народна трагедія: Док. і матеріали про голод 1932-1933 pp. на Дніпропетровщині: Навч. посіб. / Редкол.: В.В. Іваненко, O.A. Удод та ін. - Д.: Вид-во ДДУ, 1993.-84с.
Рец.: Никилев О. Страницы народной трагедии // Днепр., панорама. - 1994. - 1 дек.

Безпіпко В. Корені і причини: [Докум. матеріали] // Півден. зоря. -1993. - 26, 29 черв.; 3, 6, 10 лип.

Власенко Т., Реут Л. Чорне обличчя голоду: [Докум. матеріали про голод у Синельниківському р-ні] // Синельників. вісті. - 1993. - 20, 25 трав.

Голодомор на Днепропетровщине: Свидетельствуют док. // Днепр. панорама. - 1993. - 20 апр.

Голодомор-33: [Док. Дніпропетр. облдержарх.] // Днепр, панорама. -1993. - 29 мая; 19 авг.; 14 сент.

Данильченко Г., Немец Р. Документы обвиняют: [Про смертність від голоду в с. Межирічі, Павлоградський р-н] // Семь дней. - 1993. - 17 сент.

Данильченко Г. Кровоточащая рана истории: Рассекреченные арх. док. о голоде 30-х годов на Днепропетровщине // Позиция. - 1993. - 10 апр.

За вказівками згори: [Док.] // Нікопол. правда. - 1993. - 17, 19, 22 черв.

Кальченко Ю. Голодомор в Приднепровье: (По материалам облгос-арх.) // Днепр веч. - 1993. - 25, 30 июня; 2 июля.

Копія листа колгоспників с. Перещепино, Новомосковського району секретарю Дніпропетровського обкому КП(б)У М. М. Хатаєвичу про голод, канібалізм у селі і самовправство посадових осіб // Новомоск. правда. - 1993. - 1 верес.

Маневич И. Голодомор 30-х: трагедия народа: Парт. арх. открывает свои секреты // Днепр. веч. - 1993. - 19 окт.

Правда о народной трагедии: [Постанова ЦК Компартії України "Про голод 1932-1933 років на Україні" та публ. арх. матеріалів] // Днепр. правда. - 1993. -7 февр.

1932-33 pp. Голодомор: [Добірка документів] / Підгот. В. Северин // Жовтовод. вісті. - 1993. - 2 берез.

Холопов А. Организаторы голодомора: [Док. обларх.] // Наше місто. - 1993. - 3 верес.

Чорний літопис: [Докум. матеріал. Верхньодніпровський р-н] // Придніпр. комунар. - 1993. - 12 трав.

1994

Гусейнов Г. "У справі про масові виступи...": [Криворізький р-н] // Кур'єр Кривбасу. - 1994. - № 8. - С. 14-15.

1995

Пісная Н. ...На ґрунті голоду: [За арх. матеріалами про голодомор на Криворіжжі] // Кур'єр Кривбасу. - 1995. - № 35. - С. 14-19.

1996

Жнива скорботи: [Докум. матеріали] // Січеслав. край. - 1996. - .№ 4.

1999

Довідка: [Зокрема, про кількість померлих від голоду у м. Марганці:
За даними держ. арх. Дніпропетр. обл. та арх. КДБ/НКВД] // Самост. Україна. -1999. - Ч. 17-18. - С. 4. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 3).

Пам'ятний знак загиблим від штучних голодоморів у селищі Дніпровському Верхньодніпровського району: Фотогр. / М. Симоненко // Січеслав. край. -1998. - № 9. - С. 2.

На початок

Донецька область

1990

Із довідки Донецького обласного відділу ДПУ Донецького обкому КП(б)У 9 березня 1933 з приводу голоду 1932-33 років на Україні // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 8. - С. 74.

Голод 1932-1933 годов. Украина-Донбасс: Свидетельствуют док. //Путь к коммунизму. - 1990. - 8, 13 дек.

1991

Документи 1931-1933 років про голод на Донбасі / Вступ, слово "Із протоколів страхіть" Т. Безпечного // Україна. - 1991. - № 14. - С. 26-28.

Безпечний Т., Букрєєва Т. Чорні сторінки історії: [Про колективізацію в Донбасі: За док. держарх. Донец, обл.] // Сіл. Донеччина. - 1991. - 24, 26 лип.

1993

Вербиченко В. После голодомора...: Досьє потреб архивариуса //Донец. кооператор. - 1993. - 31 авг. - 6 сент.; 22-29 сент.

1998

Заика В. "Неурожай был тогда, внучек...": По материалам арх. док. о 1933-м в Донбассе // Донбасс. - 1998. - 5 февр.

На початок

Житомирська область

1993

Голодомор на Житомирщині, 1930-1934 роки: Док. і спогади: Зб. / Упоряд.: Р. Ю. Кондратюк, Д. Я. Самолюк; Редкол.: В. М. Присяжнюк (голова) та ін.; Житомир, облдержарх., Житомир, наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. -Житомир: Вид-во об-ня газ. "Житомир, вісн.", 1993. - 83 с. - Бібліогр.: с. 80-82 (37 назв).

Геноцид проти свого народу: [Свідчення арх. док. про голодомор в Дзержинському р-ні] // Романів, вісн. - 1993. - 20, 27 серп.

Горбик M. Під грифом "цілком таємно": [Коростенський р-н] // Рад. Полісся. - 1993. - 4 верес. - (Голодомор-33).

Мовою документів: [Коростишівський р-н] / Матеріали представив В. Лінивий // Коростишів. газ. - 1993. - 11 верес.

Тарасюк П. Голод: Із документів Житомир, обл. архіву // Молодіж. газ. - 1993. - 20 серп.

Хроніка голодомору-33 / Підгот. до друку Р. Кондратюк, Д. Самолюк // Житомир. вісн. - 1993. - 9 лип. - (Прем'єра рубрики); 16, 30 лип.; 6, 13, 20, 27 серп.; 3, 17 верес. - (Док. свідчать).

1997

Бердичів у 33-му: [Копія доповідної записки першого секр. Бердичівського міськкому КП(б)У від 25 січ. 1933 р., № 31 з приводу голоду] // Земля Бердичів. -1997. - 29 січ. - (Із нашого минулого).

На початок

Запорізька область

1993

Медведський В. Архівні документи свідчать // Таврія. - 1993. - 9 верес.

Необъявленная война: [Урив. з кн. спогадів очевидців, арх. док. і роздумів сучасників про голод 1932-1933 pp.] // Мелитопол. ведомости. - 1993. - 5 июня.

Осипенко Е. Документи свідчать // Запоріз. правда. - 1993. - 11 верес.

Осипенко Е. Документи свідчать: (До 60-річчя голодомору в селах Якимівщини) // Слово трудівника. - 1993. - 18 верес.

Перепадя В. Люди втрачали людську подобу: Голодомор-33: (3 арх. док.) // Запороз. Січ. - 1993. - 29 лип.

Ромахина Л. С. Мелитополь, 1933 год: глазами очевидцев, языком документов // Мелитопол. ведомости. - 1993. - 14 авг.

Свідчать документи: [Куйбишевський р-н] // Рідний край. - 1993. - 8 верес.

На початок

Київська область

1993

Голодомор 1932-1933 років на Київщині: Свідчать док.: [З фондів ЦДАГО України - колишнього арх. КП України] / Авт. вступ, ст. та публ. Р. Пиріг // Сучасність. - 1993. - № 7. - С. 114-125.

Пиріг Р. Наслідки тоталітаризму початку 1930-х років на Київщині:
[Док. Центр, держарх. громад, об'єднань України] // Золоті ворота. - 1993. - № 4. - С. 46-67.

Голодомор: Свідчать док. Держарх. Київ. обл. по Броварському р-ну // Нове життя. - 1993. - 14 лип.

Документи свідчать, звинувачують, застерігають II Київ. правда. -10 верес.

Коломієць В. Голодомор 1932-1933 років у документах: [Білоцерк-ський р-н] // Громад, думка. - 1993. - 15 верес.

Наслідки тоталітаризму початку 1930-х років на Київщині: 3 відкритих арх. // Культура і життя. - 1993. - 11 верес.

Полянський П. Голодокост 1931-1933 років на Фастівщині: За арх. док. та свідченнями очевидців // Перемога. - 1993. - 11 верес.

2000

Голодовка: 1932-1933 роки на Переяславщині: Свідчення / Упорядники: Ю.В. Авраменко, В.М. Гнатюк. - Переяслав-Хмельницький; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. - 445 с.: іл.

На початок

Кіровоградська область

1988

Голодний рік: [Арх. матеріали] // Молодий комунар. - 1988. - 9 лип.

1991

Шевчук В.Д. Про джерельну базу вивчення історії голодомору 1930-х pp. на Кіровоградщині // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: Тез. доп. і повідомл. 5-ї Всеукр. конф. - К.; Кам'янець-Подільський, 1991. - С. 318-319.

1992

Ліхач Н. Ф., Бабак T. I. Безкровна війна: Мовою арх. док. про голод 1932-1933 pp. на Кіровоградщині. - Кіровоград, 1992. - 27 с.

1993

Архіви свідчать // Кіровогр. правда. - 1993. - 11 верес.

Іванова В. Промовляють документи // Наддніпр. правда. - 1993. - 11 верес.

Матівос Ю. Голодомор лютував і в містах: 3 арх. // Нар. слово. - 1993. - 20 лип.

Таран Л. Свідчать архівні документи: 3 матеріалів коміс. по обстеженню умов життя червонозорівців у лип. 1933 р.; Голодомор у нашому місті // Веч. газ. -1993. - 10 верес.

Шевченко С. Йосип Сталін: "Жити стало краще, жити стало веселіше": Історія голодомору за арх. док. // Кіровогр. правда. 1993. - 15 черв.

1994

Шевченко C.I. Архівні документи як джерело вивчення голодомору на Кіровоградщині // Пам'яті жертв радянських голодоморів в Україні: Матеріали наук. конф. (Чернівці, 24 верес. 1993 p.). - Чернівці, 1994. - С. 42-43.

Жилка І. Архіви розповіли // Без таємниць. - 1994. - 14 квіт. - С. 7.

На початок

Луганська область

1989

Висоцька В. С. Було за сімома замками: Арх. док. про голод 1932-1933 pp. на Луганщині // Прапор перемоги. - 1989. - 9 верес.

1993

Бут А. Открывая фонды КГБ: [Новопсковський, Старобільський р-ни] // Донбасс. - 1993. - № 4. - С. 75-78.

Высоцкая В. Так был ли голод?: [Докум. матеріали] // Наша газ. - 1993. - 14 авг.

На початок

Миколаївська область

1991

Самойленко Я. Свідки голодомору: [Арх. матеріали, Баштанський р-н] // Шляхом Леніна. - 1991. - 30 лип.

1993

Архіви розкривають таємниці: [Новобузький р-н] // Вперед. - 1993. -18 серп.

Смугляков К. Люди вмирали, а хліб йшов на експорт: [3 матеріалів Миколаїв, держарх.] // Нар. армія. - 1993. - 10 верес.; Правда України. - 4 верес.;
Рад. Прибужжя. - 9 верес.

1995

Друмов В. Документи про трагедію голодомору 1932-1933 pp. на Миколаївщині // Тези доп. та повідомл. Миколаїв. обл. краєзн. конф., присвяч. 50-річчю Великої Перемоги. - Миколаїв, 1995. - С. 36-37.

2000

Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929-1933): Док. і матеріали / І. Г. Баташан, Р. П. Беженуца, М. І. Біличенко та ін..; Державний архів Миколаїв. обл.; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. Миколаїв. навч.-наук. центр. - Миколаїв, 2000. - 213 с.

На початок

Одеська область

1991

Кесова H. С. Материалы фондов Государственного архива Одесской области как источник для изучения процесса раскулачивания и голода тридцатых годов // Тезисы докл. 2-й обл. ист.-краевед. науч.-практ. конф. - О., 1991. - С. 96-97.

1993

Малинова Г. Геноцид і його організатори: Свідчення док. // Чорномор. новини. - 1993. - 11 верес.

Послання Високопревелебного Агафангела, Митрополита Одеського та Ізмаїльського, кліру, ченцюючим, боголюбивій пастві Одеської єпархії у зв'язку з жертвами голоду в 1932-1933 pp. в Україні // Одес. вісті. - 1993. - 11 верес.

1995

Кесова H. Спецсообщение, год 1933-й: По материалам Гос. архива Одес. обл. // Слово. - 1995. - 10-17 сент. - С. 3. - (Голодомор - трагедия столетия).

На початок

Полтавська область

1993

Антанець Л. 1932-1933 роки: Док. свідчать: До 60-річчя голодомору на Україні // Решетилів. вісн. - 1993. - 15 трав.

Пережите: Про голодомор, сталінські репресії: Док., спогади, думка сучасника // Прапор. - 1993. - 14 лип.

1932-33 pp.: Голодомор: [Листи, телеграми, постанови, в яких згадуються села Полтавської обл.] // Уряд. кур'єр. - 1993. - 20 лют. - С. 6.

1997

Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині 1929-1933: Зб. док. і матеріалів / Центр по дослідженню історії та культури Полтав. облдержадмін.; Держ. арх. Полтав. обл. - Полтава, 1997. - 262, [2] с.

На початок

Сумська область

1991

Гладченко H. Голод тридцать третьего: [Док. матеріали, Великописарівський р-н] // Красное знамя. - 1991. - 29, 31 авг.

1993

Галкіна О. І ниви багаті і смерть у хаті: [Арх. док., Охтирський р-н] // Прапор перемоги. - 1993. - 11 серп. - С. 2.

Гортаючи сторінки архівних документів // Вперед. - 1993. - 11 верес.

Криганова А., Цибенко В. Хліб вигребли. А директиви вимагали "здавай": Голодомор: [Свідчення матеріалів обл. арх.] // Сумщина. - 1993. - 22 квіт. - С. 2.

Михайлова 0. Свідчать архіви: [Краснопільський р-н] // Перемога. -1993. - 28 серп. - С. 2.

Очима істориків, мовою документів: [Лебединський р-н] // Життя Лебединщини. - 1993. - 19 трав. - С. 3.

Покидченко Л. 1933-й: Україна як боржниця СРСР...: [Свідчення арх. матеріалів] // Сумщина. - 1993. - 10 лип. - С. 2.

2002

З історії голодомору на Сумщині / Укладач Л. Покидченко. - Суми: Державний архів Сумської області. - 61 с.

На початок

Харківська область

1991

Гребньов П. Неоголошена війна - голодомор: Про події 1932-1933 pp. на Харківщині мовою док. // Хлібороб. - 1991. - 12 жовт.

1993

Анголенко В. "Вернись до мене, пам'яте моя": [Док., Красноградський р-н] // Вісті Красноградщини. - 1993. - 23 берез.

1997

Чорні жнива: Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому р-нах Харківщини: [Док., спогади, списки померлих] / Упоряд. Т. Поліщук, Відп. за вип. О. М. Веселова. - К.; X.; Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во М. П. Коця, 1997. -368 с.
Рец.: Конопельцев Г. Пам'ять не зраджує...: Голод на Україні: Сторінки історії // Слобід, край. - 1998. - 6 січ. Шаталіна С. П. Чорні жнива // Укр. іст. журн. - 1998. - № 3. - С. 149-152.

2006

"Столиця відчаю": Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі / Упор.: Т. Поліщук. - Харків-Нью-Йорк-Львів: "Березіль", 2006. - 416 с.

На початок

Херсонська область

1959

З історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині (1918-1941): Зб. док. і матеріалів: У 3 вип. Вип. 3. 1930-1941 pp. - Херсон, 1959. - 779 с.

1989

Лист робітників Херсонського заводу сільгоспмашинобудування Г. І. Петровському про голодування, 3 липня 1931 p. // Укр. іст. журн. - 1989. - № 7. - С. 104.

1993

Голод-33: [Великолепетиський р-н. Арх. док.] // Тавр. вісті. - 1993. - 20 лип.

З пам'яті не зітерти: До 60-річчя голодомору на Україні: (За матеріалами облдержарх.) // Голопристан. вісн. - 1993. - 11 верес.

1995

Морозюк Ф. Келегейський мор: Спогади очевидців геноциду (голоду) 1932-1933 року. Херсон: Просвіта, 1995. - 18 с.

На початок

Хмельницька область

1993

Голод 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, наслідки, уроки: матеріали республіканської науково-практичної конференції. 20 жовтня 1993 р. / Державний архів Хмельницької області. - Хмельницький, 1993. - 112 с.

Звернення Обласної державної адміністрації до місцевих органів влади, трудових колективів, громадських і політичних об'єднань, релігійних конфесій, до всього населення Хмельниччини: [Заклик активно включитися в громадян, акцію "Пам'ять" (весна-осінь 1993)] // Проскурів. - 1993. - 30 січ.

Крило голодомору: Історія мовою док.: [Новоушицький р-н] // Наддністр. правда. - 1993. - 30 черв.

Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні і області: Розпорядження представника Президента України // Поділ. вісті. - 1993. - 15 квіт.

Свідчення архіву / Підгот. П. Шкробот // Ветеран. - 1993. - 1 черв. - (Голодомор-33).

Шкробот П. Трагедія - мовою документів: Голодомор-33 // Поділля. -1993. - 4 черв.

1995

Завальнюк О. М. Документи розповідають: (Сталінський голодомор на Хмельниччині) // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. - Хмельницький, 1995. - С. 310-314.

1997

Прокопчук В. С. Архівні матеріали ЗАГСу про голодомор 1932-1933 pp. на Дунаєвеччині: [Дунаєвецький р-н] // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937-1997): Матеріали Всеукр. наук., іст.-краєзн. конф. - Хмельницький, 1997. - С. 276-279.

1998

Про зафіксовані випадки голодування в р-ні: Таємне донесення ДПУ секретареві Дунаєвец. райпарткому і райвиконкому квіт. 1933 р. // Дунаєвец. вісн. -1998. - 22 жовт.

На початок

Черкаська область

1986

Развитие социалистического сельского хозяйства Черкащини в 1917-1985: Сб. док. и материалов. - Д.: Проминь, 1986. - 240 с. Рец.: Галенко О. І. // Укр. іст. журн. - 1988. - № 7. - С. 140.

1993

Дігтяренко М. С. Тальнівщина в 1932-1933 роки: (Док.) // Колос. - 1993. - 6 жовт.

Таценко Т. Голод 33-го: свідчать документи // Черкаси. - 1993. - 11 верес. - С. 7.

1996

Кривенко C. I. Архіви свідчать // Краєзнавець Черкащини. - 1996. -Вип.5. - С. 116-122.

Ніколенко А. Г. Голодомор на Корсунщині: [Арх. док.; Свідчення очевидців] // Корсун. часопис. - 1996. - Ч. 6. - С. 19-26.

2002

Голод 1932 - 1933 років на Черкащині. Док. і матеріали / Авт.-упор. Т. А. Клименко, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко; Державний архів Черкаської області. - 224 с.

На початок

Чернігівська область

1989

Ткаченко В. Рік 1933-й: [Арх. матеріали і спогади] // Комс. гарт. - 1989. - 19 серп.

1993

Звинувачують архіви: Голодомор-33: [Борзнянський р-н] / Публ. підгот. Л. Лоза // Вісті Борзнянщини. - 1993. - 16 жовт.

Лист селянина М. М. Тавлуя з с. Крехаєва, Остерського р-ну Г. І. Петровському про смертність селян від голоду та тифу. 27 трав. 1932 р. // Ленін. шлях. -1993. - 11 верес. - (Док. ЦДАЖР УРСР).

Ткаченко В. Скільки ж померло на Чернігівщині?: [В роки голодомору 1932-1933]: (За док. арх.) // Десн. правда. - 1993. - 25 трав.

Трагічні сторінки нашої історії: Голодомор-33: [Добірка арх. док., Носівський р-н] // Носів. вісті. - 1993. - 11 верес.

1998

Симоненко В., Марпенюк С. Під шаленим натиском: (За матеріалами Держарх. Чернігів, обл. у м. Ніжині): [Ніжинський р-н] // Сіверянський літопис. - 1998. - № 1. - С. 110-112.

1999

Шкварчук В. Голодомор 1932-33 годов на Черниговщине: Из-под грифа "Совершенно секретно". - Чернигов, 1999. - 99с.

2003

Голодомор на Чернігівщині 1932–1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік / Упорядн.: Л.П. Коноваленко, А.В. Морозова, Н.М. Полетун. Ред. А.І. Неділя. [Державний архів Чернігівської області]. – Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2003. – 72 с.
Файл у форматі pdf - 541 Кб

Голодомор 1932–1933 рр. на Чернігівщині: (публікація документів Л.Коноваленко, А.Морозової та Н.Полетун) // Сіверянський літопис. - 2003. - № 4. - С. 36-49.

"Кожна прожита година була страшною": (Голодомор 1932–1933 рр. на Чернігівщині у спогадах очевидців) // Публікація Т.Демченко. - // Сіверянський літопис. - 2003. - № 4. - С. 50-96.

На початок