Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині.
1929-1933: Збірник документів і матеріалів /
Центр по дослідженню історії та культури Полтавської облдержадміністрації; Державний архів Полтавської області. - Полтава, 1997. - 264 с.

ББК 63.3(4 Укр. - 4 Пол.)62
К 60
УДК 333.160: 947.084.62 (477.53)

© Центр по дослідженню історії та культури Полтавської облдержадміністрації,
Державний архів Полтавської області, 1997

Вміщені у збірнику документи і матеріали висвітлюють примусову колективізацію сільського господарства на Полтавщині і викликаний нею голод 1932-1933 рр.
Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, учителям і учням, краєзнавцям.


Зміст:

Від редколегії

Ціна "Великого перелому" (О. П. Єрмак.)

Документи і матеріали

Додатки

На початок
На початок