Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Вересень 1932 р. Витяги із протоколів засідання Бородянського райвиконкому Київської області з приводу розкуркулення селян Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №253.
Вересень 1932 р. Доповідна записка начальника Робітничо-селянської міліції УСРР до ЦК КП(б)У про морально-політичний розклад особового складу в умовах поганого продовольчого постачання Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №254.
Вересень 1932 р. Лист колгоспника В. Романчука з колгоспу "Перше травня" с. Кринівці Чуднівського р-ну на Вінниччині про тяжкий стан колгоспу та селян у зв'язку з відсутністю хліба та посівматеріалу Колективізація і голод на Україні...
Док. №300.
Вересень 1932 р. З протоколів Бородянського райвиконкому Київської обл. про розкуркулення селян Колективізація і голод на Україні...
Док. №301.
1 вересня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №235.
1 вересня 1932 р. Зведені дані про хід колективізації в СРСР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №236.
3 вересня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про відвантаження з України зерна на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №237.
4 вересня 1932 р. Протест чугуївського дільничного прокурора Харківської області на постанову Печенізького райвиконкому про розкуркулення селянки М. Ковалькової Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №238.
4 вересня 1932 р. Протест прокуратури Чугуївської дільниці Харківської обл. на постанову Печенізького райвиконкому про незаконне розкуркулення 63-річної селянки М. А. Ковалькової з с. Печеніги Колективізація і голод на Україні...
Док. №291.
5 вересня 1932 р. Заява лікаря В. Ф. Березова до ВУЦВК про незаконну реквізицію його майна в с. Лукищині Головацькою сільрадою на Харківщині й тягани ну з відновленням справедливості Колективізація і голод на Україні...
Док. №292.
5 вересня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про необхідність прискорення відвантаження з України хліба на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №239.
5 вересня 1932 р. Витяг з протоколу ± 84 засідання Політбюро ЦК КП (б) України щодо питання хлібозаготівель ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 92.
7 вересня 1932 р. Зі зведень Всесоюзного об'єднання Заготзерно про підготовку до хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №240.
8 вересня 1932 р . Витяг із протоколу засідання президії Вінницького облвиконкому про хід виконання плану хлібозаготівель в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №241.
9 вересня 1932 р. Довідка організаційного сектору Наркомзему УСРР "Про хід підготовки до осінньої сівби в одноосібному секторі" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №242.
9 вересня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) про необхідність зменшення річного плану заготівель насіння льону Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №243.
9 вересня 1932 р. Постанова Президії Донецької обласної контрольної комісії КП(б)У та колегії РСІ про адміністрування та порушення революційної законності у Старомикільському р-ні Колективізація і голод на Україні...
Док. №293.
9 вересня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У Центральному Комітету ВКП(б) про необхідність зменшення річного плану заготівель насіння льону. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №97.
9 вересня 1932 р. З протоколу засідання президії Буринського райвиконкому про припущені помил-ки в методах хлібозаготівлі по с.Нечаївка Буринського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 35
10 вересня 1932 р. Доповідна записка Вінницької обласної прокуратури до ВУЦВКу про позбавлення волі селянок за сутички під час хлібозаготівлі в с Стара Гута Колективізація і голод на Україні...
Док. №294.
10 вересня 1932 р. Доповідна записка Вінницької обласної прокуратури до ВУЦВК про засудження селянок с Стара Гута Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №244.
13 вересня 1932 р. Поштотелеграма ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Іванівського від 13.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про посилення боротьби із спекулянтами-перекупниками.
Факсиміле документу: арк. 2; 3
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 2-3.
13 вересня 1932 р. Протокол Ч-2 пленуму Новоайдарського РПК Донецької області Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №35.
13 вересня 1932 р. Поштотелеграма ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ ПП Іванівського від 13.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про посилення боротьби із спекулянтами-перекупниками (розширений варіант).
Факсиміле документу: арк. 4; 5
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 4-5.
14 вересня 1932 р. Розпорядження Наркомюсту УСРР про соціально-класовий підхід при винесенні вироків за постановою від 7 серпня 1932 р Колективізація і голод на Україні...
Док. №295.
14 вересня 1932 р. Розпорядження Наркомюсту УСРР про соціально-класовий підхід при винесенні вироків за постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №245.
15 вересня 1932 р. Лист Ю. Р. Швеця - члена артілі "Заповіт Леніна" на Одещині до Г. І. Петровського про несправедливий хлібоподаток для артілі й голодування колгоспників Колективізація і голод на Україні...
Док. №296.
16 вересня 1932 р. Циркуляр ОДПУ СРСР про заходи із забезпечення виконання постанови уряду про заборону торгівлі хлібом Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №246.
17 вересня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про порядок розпорядження централізованими ресурсами зерна і продуктами його переробки" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №247.
17 вересня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про вислання з СРСР зарубіжної журналістки Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №248.
17 вересня 1932 р. Обов'язкова постанова Великобубнівського райвиконкому Харківської області про норми помелу зернових та олійних культур на їдця Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 36
21 вересня 1932 р. Лист директора школи на ст. Гречани (поблизу Жмеринки) про голодування дітей Колективізація і голод на Україні...
Док. №297.
21 вересня 1932 р. Лист завідувача школи на ст. Гречани Південно-Західної залізниці про голодування дітей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №249.
22 вересня 1932 р. Інструкція Верховного суду та ОДПУ СРСР щодо механізму застосування репресій за постановою ЦВК та РНК Союзу РСР від 7 серпня 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №250.
22 вересня 1932 р. Доповідна записка оргмасового відділу Укрколгоспцентру про причини виходу селян із колгоспів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №251.
22 вересня 1932 р. Інструкція Верховного суду та ОДПУ СРСР про механізм застосування репресій за постановою ЦВК та Раднаркому Союзу РСР від 7 серпня 1932 р Колективізація і голод на Україні...
Док. №298.
22 вересня 1932 р. Доповідна записка оргмасового відділу до правління Укрколгоспцентру про причини виходу селян з колгоспів України Колективізація і голод на Україні...
Док. №299.
23 вересня 1932 р. Циркуляр Економічного відділу ПП ОДПУ в Криму № 129/ЕКО від 23.09.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про боротьбу із розкраданням державного та громадського майна.
Факсиміле документу: арк. 25; 26; 27; 28; 29
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 6-10.
23 вересня 1932 р. Телеграма Центральному Комітету КП(б)У з викладом постанови Раднаркому СРСР та ЦК ВКП(б) про неможливість виділення насіннєвої позики колгоспам і радгоспам. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №98.
23 вересня 1932 р. Телеграма Центральному комітету КП(б)У з викладом Постанови Раднаркому СРСР та ЦК ВКП(б) про неможливість виділення насіннєвої позики колгоспам і радгоспам Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №12.
23 вересня 1932 р. Телеграма з викладом постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) про неможливість надання насіннєвої позики колгоспам і радгоспам Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №252.
20 вересня 1932 р. Роз'яснення хлібофуражного сектора уповноваженого Комітету заготівель при РПО СРСР по УСРР Донбасі про збільшення експортного завдання по зерну за рахунок загальних централізованих заготівель Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №36.
Не пізніше
25 вересня 1932 р.
Директивна записка по ВЧ голови ОДПУ Ягоди ПП ОДПУ в Криму щодо ведення боротьби з розкрадачами.
Факсиміле документу: арк. 11; 12; 13; 14
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 11-14.
26 вересня 1932 р. Витяг з протоколу бюро Новоайдарського РПК Донецької області Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №37.
29 вересня 1932 р. З протоколу засідання бюро Конотопського райкому КП/б/У про незадовільний стан виконання хлібозаготівлі по селам Конотопського району Київської області та покарання голів Любитівської та Хижківської сільрад Конотопського району за зрив хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 37
Вересень -
листопад 1932 р.
Витяги із протоколів засідань Бородянського райвиконкому на Київщині з приводу скасування рішень щодо розкуркулення середняків Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №255.
Вересень-листопад 1932 р. З протоколів Бородянського райвиконкому на Київщині про скасування рішень щодо розкуркулення середняків й повернення їм реквізованого майна Колективізація і голод на Україні...
Док. №320.
На початок