Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Жовтень 1932 р. Постанова секретаріату Донецького обкому КП(б)У про викривлення лінії партії в Білолуцькому районі Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №39.
1 жовтня 1932 р. Телеграма В. Куйбишева до РНК УСРР і ЦК КП(б)У про прискорення поставок зерна на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №256.
3 жовтня 1932 р. Звернення партколегії Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У до Верховного суду УСРР у справі колишнього члена партії В. Немченка Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №257.
3 жовтня 1932 р. Повідомлення газети "Наддніпрянський колективіст" про свавілля місцевих керівників щодо селян с. Ратуш Ямпільського р-ну на Вінниччині Колективізація і голод на Україні...
Док. №302.
4 жовтня 1932 р. Протокол пленуму Новоайдарського РПК Донецької області Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №38.
4 жовтня 1932 р. Директива ПП ОДПУ в Криму Салиня та начальника ЕКВ Іванівського № 44954/5 від 4.10.1932 р. райапаратам ОДПУ Криму про контроль за використанням колгоспами та радгоспами насіннєвої позики, виділеної Центром для проведення осіннього сіву в Криму.
Факсиміле документу: арк. 15
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 15.
6 жовтня 1932 р. З протоколу засідання президії Барського райвиконкому Вінницької обл. про повернення хати розкуркуленому селянину Г. Криворучкові в с. Слобода Матейківська Колективізація і голод на Україні...
Док. №303.
6 жовтня 1932 р. З публікації Біловодської газети "Червоний колгоспник" "Набути більшовицьких темпів у сівбі" , Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №118.
6 жовтня 1932 р. Витяг із протоколу засідання президії Барського райвиконкому Вінницької області з приводу повернення хати розкуркуленому селянину Г. Криворучці Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №258.
7-8 жовтня 1932 р. Постанова об'єднаного пленуму Недригайлівського райвиконкому КП/б/У та районної контрольної комісії "Про хід виконання плану хлібозаготівлі по Недригайлівському району" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 39
8 жовтня 1932 р. З публікації Марківської районної газети "Більшовицький штурм" "Суворо покарати куркульню, що гноїть хліб у ямах" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №119.
10 жовтня 1932 р. Постанова бюро Ямпільського райкому КП(б)У про притягнення до відповідальності керівників за адміністрування й перегини в с. Ратуш Ямпільського р-ну на Вінниччині Колективізація і голод на Україні...
Док. №304.
10 жовтня 1932 р. Постанова бюро Ямпільського райкому КП(б)У про адміністрування й перегини в с Ратуш на Вінниччині Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №259.
13 жовтня 1932 р. Звернення партколегії Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У до Верховного суду УСРР у справі В. І. Немченка, позбавленого волі під час хлібозаготівельної кампанії Колективізація і голод на Україні...
Док. №305.
13 жовтня 1932 р. Лист Київського обласного відділу соціального забезпечення до Конотопської РСІ про факти голодування та жебракування мешканців Глухівського, Городянського, Козелецького, Ніжинського інвалідних будинків Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 38
15 жовтня 1932 р. Доповідна записка Вінницького обкому партії до ЦК КП(б)У про продовольчі труднощі та голод в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №260.
16 жовтня 1932 р. Постанова Верховного суду УСРР про скасування вироку Вінницького облсуду в справі селянки П. Якименко Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №261.
16 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО СРСР М. Чернова про відправку Україною бобових на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №262.
16 жовтня 1932 р. Постанова Верховного суду УСРР про відміну вироку Вінницького облсуду щодо селянки П. А. Якименко, яка вбила сина заради врятування своїх інших голодних дітей Колективізація і голод на Україні...
Док. №306.
16 жовтня 1932 р. Поштотелеграма заступника ПП ОДПУ в Криму Чарського № 45927/5 від 16.10.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про заборону радгоспам продавати м'ясо та масло і обов'язковий продаж всієї товарної продукції до державних заготівельних установ.
Факсиміле документу: арк. 16
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 16.
17 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО СРСР О. Зикова і голови Всесоюзного об'єднання Союзборошно І. Лобачова про незадовільне відвантаження висівок на експорт з України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №263.
18 жовтня 1932 р. З публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Спекулянтів Кудрявцеву та Галагана засуджено" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №120.
19 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про експорт хліба в 1932 році Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №264.
20 жовтня 1932 р. З публікації Біловодської газети "Червоний колгоспник" "Сівбу закінчили, переключаймося на оранку зябу" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №121.
22 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні та на Північному Кавказі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №265.
22 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі на Україні та Північному Кавказі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №99.
23 жовтня 1932 р. Директивний лист ЦК КП(б)У до обкомів, міськкомів і райкомів партії про посилення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №266.
25 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №267.
25 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про прискорення відвантаження з України хліба на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №268.
25 жовтня 1932 р. 3 постанови Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №13.
25 жовтня 1932 р. 3 постанови Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолати відставання України у виконанні плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №12.
25 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №100.
27 жовтня 1932 р. Телеграма Закавказького крайкому ВКП (б) Центральному Комітету КП(б)У про прискорення відгрузки зерна з України для хлібопостачання краю. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №101.
27 жовтня 1932 р. Телеграма Закавказького крайкому ВКП(б) до ЦК КП(б)У про прискорення відвантаження зерна з України для хлібопостачання краю Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №269.
28 жовтня 1932 р. Постанова президії Буринського райвиконкому про незадовільний стан хлібозаготівель та організацію "червоних валок" з хлібом в Буринському районі Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 40
29 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №270.
29 жовтня 1932 р. Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про обговорення в Політбюро ЦК КП(б)У питання про зниження плану хлібозаготівель у республіці Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №271.
30 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з посилення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №272.
30 жовтня 1932 р. Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про заходи з виконання плану хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №273.
30 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по посиленню хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №102.
30 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи посилення хлібозаготівель. Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №13.
30 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП (б) України щодо заходів посилення хлібозаготівель
Факсиміле документу: арк. 99, арк. 100, арк. 101, арк. 102, арк. 103
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 99-103.
31 жовтня 1932 р. 3 публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Байдівських розкрадників колгоспного хліба покарано" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №122.
На початок