Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Листопад 1932 р. Інформація працівників Укрколгоспцентру про факти адміністрування в управлінні колгоспами Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №324.
Листопад 1932 р. Інформація працівників Укрколгоспцентру про факти адміністрування в управлінні колгоспами та їх внутрішньому розпорядку Колективізація і голод на Україні...
Док. №318.
1 листопада 1932 р. З протоколу засідання Раднаркому УСРР про знижений план хлібозаготівлі по Україні у розмірі 282 млн. пуд Колективізація і голод на Україні...
Док. №307.
1 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У "Про поліпшення матеріально-побутових умов керівних районних працівників" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №274.
1 листопада 1932 р. Витяг із протоколу засідання РНК УСРР з приводу встановлення зниженого плану хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №275.
2 листопада 1932 р. Рішення бюро Донецького обкому КП (б) України щодо заходів з посилення хлібозаготівель
Факсиміле документу: арк. 107, арк. 108, арк. 109
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 107-109.
3 листопада 1932 р. Доповідна записка Вінницької облпрокуратури ВУЦВК про результати перевірки колективної скарги жителів с Горчичне Дунаєвецького району щодо самоуправства сільських властей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №276.
3 листопада 1932 р. Телеграма Й. Сталіна до В. Молотова про скасування наказу Наркомзему СРСР про збір насіннєвих фондів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №277.
3 листопада 1932 р. Доповідна записка Вінницької облпрокуратури до ВУЦВКу про наслідки перевірки колективної скарги жителів с. Горчичного Дунаєвецького р-ну щодо самоуправства сільських властей Колективізація і голод на Україні...
Док. №308.
4 листопада 1932 р. Постанова бюро Глухівського райкому КП/б/У про незадовільне виконання хлібоза-готівлі, зменшення плану хлібозаготівлі, посилення репресій за невиконання хлібозаготівлі, організацію "червоних валків" до Жовтневих свят по Глухівському району Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 41
4 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича до С Косіора, В. Молотова, В. Чубаря з пропозиціями щодо стимулювання хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №278.
5 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення участі органів юстиції у проведенні хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №279.
5 листопада 1932 р. Телеграма комісії В. Молотова до М. Хатаєвича, С. Косіора, М. Майорова про посилення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №280.
5 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до Одеському обкому КП(б)У про організацію судового процесу над керівниками колгоспу Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №281
5 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича та В. Молотова до секретарів обкомів КП(б)У з вимогою судових репресій до членів правлінь колгоспів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №282.
5 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича та В. Молотова до секретарів обкомів КП(б)У про недооблік значної частини хліба при обмолоті Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №283.
5 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до керівників Новоукраїнського району Одеської області про організацію судового процесу над винними у недообліку пшениці при обмолоті Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №284.
5 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення допомоги в проведені хлібозаготівель з боку органів юстиції Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №14.
5 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення допомоги в проведені хлібозаготівель з боку органів юстиції Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №14.
5 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення допомоги в проведенні хлібозаготівель з боку органів юстиції. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №103.
5 листопада 1932 р. Директивний лист секретаря ЦК КП (б)України про посилення заходів з боку органів юстиції по виконанню плану хлібозаготівель
Факсиміле документу: арк. 110, арк. 111
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 110-111.
6 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до керівників Синельниківського району Дніпропетровської області про необхідність виконання плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №285.
6 листопада 1932 р. Телеграма ЦК КП(б)У до обкомів партії про товарну блокаду районів, які не виконують плани хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №286.
8 листопада 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до обкомів та райкомів партії, директорів МТС про необхідність посилення темпів хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №287.
9 листопада 1932 р. Обіжник Наркомюсту УСРР підлеглим установам на місцях про посилення репресій проти селян за невиконання хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №288.
9 листопада 1932 р. Обіжник Наркомюсту УСРР підлеглим установам на місцях про посилення репресій проти селян за невиконання хлібозаготівель в умовах голоду Колективізація і голод на Україні...
Док. №309.
9 листопада 1932 р. Лист анонімного автора до редакції газети "Легкая индустрия" про незадовільне забезпечення продуктами харчування робітників Конотопського пенькового заводу Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 42
10 листопада 1932 р. З протоколу загальних партійних зборів осередку КП/б/У колгоспу "Червоний партизан" с.Студенок Шалигінського району Чернігівської області про обов'язкове виконання зниженого плану хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 43
10 листопада 1932 р. Висновок нарсуду Ямпільського р-ну про покарання керівників за насильницьку реквізицію посівного матеріалу та майна у селян с. Ратуш на Вінниччині Колективізація і голод на Україні...
Док. №310.
10 листопада 1932 р. Висновок слідчого Ямпільського районного суду щодо реквізування посівного матеріалу та майна у селян с Ратуш на Вінниччині Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №289.
11 листопада 1932 р. Постанова та інструкція РНК УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №290.
11 листопада 1932 р. Витяг з протоколу № 20 засідання бюро Кадієвського міськпарткому Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №40.
11 листопада 1932 р. Протокол № 12/45 засідання Президії Старобільського райвиконкому Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №41.
11 листопада 1932 р. Постанова і інструкція Раднаркому УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба під час голоднечі Колективізація і голод на Україні...
Док. №311.
11 листопада 1932 р. Постанова і інструкція Раднаркому УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба під час голоднечі Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №28.
11 листопада 1932 р. Витяг з протоколу ± 90 засідання Політбюро ЦК КП (б) України питання хлібозаготівель ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 112.
11 листопада 1932 р. Інструкція щодо організації хлібозаготівель в індивідуальному господарстві
Факсиміле документу: арк.113, арк.114, арк.115, арк.116
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 113-116.
13 листопада 1932 р. 3 постанови бюро Старобільського РПК про хлібозаготівлі Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №42.
13 листопада 1932 р. Витяг з протоколу № 45/67 засідання бюро Старобільського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №43.
14 листопада 1932 р. Постанова бюро Харківського обкому КП(б)У про припинення завозу товарів на село та про порядок дальшого постачання промисловими товарами районів і сіл, які виконують план хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №104.
14 листопада 1932 р. Витяг з протоколу загальних закритих партійних комсомольських зборів Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №44.
14 листопада 1932 р. Постанова виїзної президії Липоводолинської районної контрольної комісії КП/б/У про виключення з партії та передачу до суду справи голови колгоспу ім.Петровського Поділківської сільради Липоводолинського району Харківської області П.Д.Сепети за приховування зерна та протидію хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 44
14 листопада 1932 р. Постанова бюро Харківського обкому КП(б)У про припинення завезення товарів у села, які не виконують планів хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №291.
15 листопада 1932 р. 3 постанови бюро Троїцького РПК про перебіг виконання плану хлібозаготівель за листопад Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №45.
15 листопада 1932 р. Протокол позачергового засідання бюро Середино-Будського райкому КП/б/У суміс-но з райпартактивом про занесення на "чорну дошку" с.Чернацьке, вивезення краму за саботування хлібозаготівлі, поліпшення постачання керівного складу робітників Середино-Будського району Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 45
16 листопада 1932 р. Постанова бюро Шосткинського райкому КП/б/У про покарання партійних та радянських працівників району, занесених на "чорну дошку" сел Івот, Чуйківка, Шатрище, Прокопівка, Каліївка, Ображіївка за незадовільний стан хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 46
16 листопада 1932 р. Витяг з протоколу № 50/11 засідання бюро Новоайдарського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №46.
16 листопада 1932 р. Резолюція бюро Конотопського райкому КП/б/У про занесення на "чорну дошку" сел Бочечки , Козацьке, Малий Самбір, Хижки Конотопського району Чернігівської області та посилення роботи по виконанню хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 47
17 листопада 1932 р. Циркуляр Економічного відділу ПП ОДПУ в Криму № 187/ЕК від 17.11.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ПП ОДПУ Криму про заборону будь-якої торгівлі хлібом та борошном до повного виконання плану хлібозаготівельної кампанії в Криму, про обмеження продажу випеченого хліба та про організацію оперативної групи для виконання цієї роботи.
Факсиміле документу: арк. 17
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 17.
17 листопада 1932 р. Постанова РНК СРСР про випуск пшеничної горілки у IV кварталі 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №292.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з посилення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №293.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №294.
18 листопада 1932 р. Витяг із протоколу засідання президії Шульгінської сільради Старобільського району Донецької області з приводу застосування репресивних заходів до селян-одноосібників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №295.
18 листопада 1932 р. Постановление Одесского обкома КП(б)У об усилении борьбы с продажей хлеба и конфискацией его на рынках Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №41.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по посиленню хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №105.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи посилення хлібозаготівель. Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №15.
18 листопада 1932 р. 3 постанови Політбюро КП(б)У про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №15.
18 листопада 1932 р. 3 постанови Політбюро КП(б)У про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №16.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №106.
18 листопада 1932 р. З протоколу засідання президії Шульгінської сільради Старобільського р-ну Донецької обл. про репресивні ваходи щодо селян-одноосібників за невиконання хлібозаготівлі Колективізація і голод на Україні...
Док. №312.
18 листопада 1932 р. 3 публікації Віловодської газети "Червоний колгоспник" "Передові у хлібозаготівлі" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №123.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП/б/У "Про заходи по підсиленню хлібозаготівлі" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 48
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з підсилення хлібозаготівлі Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №16.
18 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП (б) України щодо заходів з посилення хлібозаготівель
Факсиміле документу: арк. 119, арк. 120, арк. 121, арк. 122, арк. 123, арк. 124, арк. 125, арк. 126
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 119-126.
19 листопада 1932 р. Телеграма С. Косіора до В. Молотова щодо постанови про чистку п'яти районних партійних організацій Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №296.
20 листопада 1932 р. Постанова РНК УСРР "Про хлібозаготівлі в господарствах родин червоноармійців та комскладу РСЧА" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №297.
20 листопада 1932 р. Постанова РНК УСРР "Про заходи до посилення хлібозаготівель" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №298.
20 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до керівників Чубарівського району Дніпропетровської області, до голови Дніпропетровського облвиконкому про партійне керівництво хлібозаготівлями в районі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №299.
20 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до Й. Сталіна про роботу в зв'язку з хлібозаготівлями в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №300.
20 листопада 1932 р. Телеграма С. Косіора до секретарів обкомів партії про встановлення остаточних планів хлібозаготівель для кожного району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №301.
20 листопада 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР "Про заходи до посилення хлібозаготівель" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 49
20 листопада 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР "Про доповнення інструкції "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 50
20 листопада 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР про доповнення до інструкції "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №17.
20 листопада 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР "Про заходи до посилення хлібозаготівель" Колективізація і голод на Україні...
Док. №313.
20 листопада 1932 р. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора всім секретарям обкомів партії про встановлення остаточних планів хлібозаготівель для кожного району. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №107.
21 листопада 1932 р. Телеграма Голови РНК СРСР В. М. Молотова Дніпропетровському обкому КП(б)У про необхідність активізації хлібозаготівельної кампанії. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №108.
21 листопада 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР "Про одноразовий податок на одноосібні господарства" Колективізація і голод на Україні...
Док. №314.
21 листопада 1932 р. Акт опису майна, складений бригадою Лозівської сільради Роменського району Чернігівської області на твердоздавця с.Піски К.П.Голика за злісне ухилення від хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 51
21 листопада 1932 р. Постанова РНК УСРР "Про одноразовий податок на одноосібні господарства" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №302.
21 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова, В. Чубаря, В. Строганова, М. Калмановича до Й. Сталіна про надання права спецкомісії ЦК КП(б)У під час хлібозаготівель приймати остаточне рішення про вищу міру покарання Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №303.
21 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до С. Косіора про відрядження відповідального парткерівника до Чернігівської області у справі хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №304.
21 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до Дніпропетровському обкому КП(б)У про необхідність активізації хлібозаготівельної кампанії Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №305.
22 листопада 1932 р. Зведені дані ДПУ УСРР про протидію хлібозаготівлям з боку комуністів і комсомольців у серпні - листопаді 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №306.
22 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про створення в УСРР спеціальної комісії для ухвали смертних вироків Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №307.
22 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про чистку партосередків у деяких сільських районах України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №308.
22 листопада 1932 р. Обвинувальний висновок Харківського обласного відділу ДПУ УСРР у слідчій справі мешканців с Крячківка Пирятинського району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №309.
22 листопада 1932 р. Витяг із доповідної записки ДПУ УСРР до ЦК КП(б)У "Про заходи по проведенню оперативного натиску на куркульсько-петлюрівські та контрреволюційні елементи" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №310.
22 листопада 1932 р. 3 доповідної записки голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору про заходи з проведення операції проти "куркульсько-петлюрівських та контрреволюційних елементів" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №47.
22 листопада 1932 р. Супровідний лист голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору із зведенням про ставлення партійців і комсомольців на селі до хлібозаготівель Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №48.
22 листопада 1932 р. Обвинувальний висновок СПВ Харківського облвідділу ДПУ УСРР стосовно мешканців с. Крячківка Пирятинського р-ну Ігнатухи Д.М., Кучерини А.П., Лисака М.М. та ін., засуджених за зрив хлібозаготівельної кампанії.
Факсиміле документу: арк. 80, 81
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 80-81.
23 листопада 1932 р. Протокол засідання Краснолуцького міськкому ЛКСМ України № 14 від 23 листопада 1932 року щодо участі ЛКСМ організацій у хлібозаготівлі;
Факсиміле документу: арк. 114, 115
ДАЛуО, ф. П-2520, оп.1, спр.1, арк.114-115.
23 листопада 1932 р. Телеграма голови ЦКК КП(б)У В. Затонського до С Косіора про вжиття репресивних заходів до керівників Макарівського району Київської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №311.
23 листопада 1932 р. 3 постанови бюро Троїцького РПК про хід виконання річного плану хлібозаготівлі Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №49.
23 листопада 1932 р. 3 протоколу № 49/71 бюро Старобільського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №50.
23 листопада 1932 р. Протокол № 12/46 засідання Президії Старобільського райвиконкому Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №51.
24 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про засуджених у справі розкрадання колгоспного майна і саботаж хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №312.
24 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про особливого уповноваженого ОДПУ на Україні" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №313.
24 листопада 1932 р. Витяг з протоколу засідання бюро Шосткинського райкому КП/б/У про виключення з партії за саботування хлібозаготівлі мешканців с.Івот Шосткинського району Чернігівської області Є.К.Рогінця та М.Є.Рогінця Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 52
25 листопада 1932 р. Виписка з протоколу засідання президії Буринського райвиконкому про занесення на "чорну дошку" колгоспів Буринського району Чернігівської області, що саботу-ють виконання хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 53
25 листопада 1932 р. Постанова бюро Тростянецького райкому КП/б/У про покарання керівників сільрад і колгоспів, заборону використовувати борошно на громадське харчування, повер-нення виданих хлібом авансів, припинення продажу краму в селах Тростянецького району Харківської області, що саботують виконання плану хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 54
25 листопада 1932 р. Директива начальника ЕКВ ПП ОДПУ в Криму Іванівського № 21069/5 від 25.11.1932 р. начальникам міських та районних відділень та райуповноваженим ДПУ Криму про систематичний контроль за виконанням директиви № 45927/5 від 16.10.1932 р,. якою радгоспам заборонено продавати м'ясо та масло, та про подання доповідних записок про порушників цього розпорядження.
Факсиміле документу: арк. 18
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 18.
25 листопада 1932 р. Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про репресивні заходи при проведенні хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №315.
25 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про скупку срібла Торгзіном Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №314.
25 листопада 1932 р. Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про репресивні заходи під час проведення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №315.
26 листопада 1932 р. Витяг з протоколу № 15 засідання бюро Верхньо-Теплянського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №52.
26 листопада 1932 р . Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про виключення з партії директора Україно-Кримського зернотресту Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №316.
26 листопада 1932 р. Лист заступника голови РНК УСРР О. Сербиченка до ЦК КП(б)У про перегини при застосуванні репресій у ході хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №317.
27 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про вжиття репресивних заходів до колгоспів, які саботують хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №318.
27 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про застосування репресивних заходів до колгоспів, які саботують хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №17.
27 листопада 1932 р. Лист Київського обкому КП(б)У до ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №319.
27 листопада 1932 р. Лист Одеського обкому партії до ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №320.
27 листопада 1932 р. Витяг із повідомлення газети "Вісті ВУЦВК" про негативне ставлення комуністів до хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №321.
27 листопада 1932 р. З повідомлення газети "Вісті ВУЦВК" про критику комуністів за невиконання хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №316.
27 листопада 1932 р. Зведення щодо арештованих за оперативним натиском за період з початку операції до 21 листопада 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 102
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 102.
27 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про вжиття репресивних заходів по відношенню до колгоспів, які саботують хлібозаготівлі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №109.
27 листопада 1932 р. З публікації Краснолуцької міської газети "Червоний ударник" "Нещадної кари ворогам народу" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №124.
27 листопада 1932 р. Лист секретаря Київського обкому КП(б)У М. М. Демченко в ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №110.
27 листопада 1932 р. Лист секретаря Одеського обкому КП(б)У М. М. Майорова в ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель в області. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №111.
29 листопада 1932 р. Протокол засідання Краснолуцького міськкому ЛКСМ України № 15 від 29 листопада 1932 року щодо посилення заходів комсомольської організації в боротьбі за виконання плану хлібозаготівлі;
Факсиміле документу: арк. 116, 117
ДАЛуО, ф. П-2520, оп.1, спр.1, арк.116-117.
29 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід виконання постанов Політбюро про хлібозаготівлі від 30 жовтня та 18 листопада 1932 р. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №112.
29 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід виконання постанов Політбюро про хлібозаготівлі від 30 жовтня та 18 листопада 1932 р. Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №18.
29 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід виконання попередніх постанов про хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №322.
30 листопада 1932 р. Витяг із протоколу засідання Бердянського райвиконкому на Дніпропетровщині з приводу вилучення в рахунок хлібозаготівлі резервних хлібних фондів колгоспів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №323.
30 листопада 1932 р. З протоколу засідання Бердянського райвиконкому на Дніпропетровщині про вилучення в рахунок хлібозаготівлі резервних хлібних фондів колгоспів Колективізація і голод на Україні...
Док. №317.
На початок