Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Грудень 1932 р. Повідомлення Укрколгоспцентру ЦК КП(б)У про масовий вихід селян із колгоспів Сквирського району на Київщині у 1931-1932 pp Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №396.
Грудень 1932 р. Довідка про кількість заарештованих місцевими органами ДПУ УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №397.
Грудень 1932 р. Лист колгоспника П. Жорстоки про занепад артілі "Червоний орач" на Харківщині внаслідок позапланових хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №398.
Грудень 1932 р. Зведення про засуджених Судовими трійками та Особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №399.
Грудень 1932 р. Зведення про кількість комуністів, заарештованих у зв'язку з хлібозаготівлями з 1 листопада до 20 грудня 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №.400
Грудень 1932 р. Зведення про засуджених судами Наркомюсту УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №401.
Грудень 1932 р. Зведення про результати розгляду справ судами Наркомюсту УСРР з 15 листопада до 1 грудня 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №402.
Грудень 1932 р. З оперативного бюлетеня ДПУ УСРР "Про хід роботи по сільській контрреволюції" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №403.
Грудень 1932 р. Інформація ДПУ УСРР про справу щодо зриву хлібозаготівель у колгоспі "Велетень" Софіївського району Дніпропетровської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №404.
Грудень 1932 р. Повідомлення Укрколгоспцентру в ЦК КП(б)У про масовий вихід селян з колгоспів Сквирського р-ну на Київщині у 1931-1932 рр. Колективізація і голод на Україні...
Док. №339.
Грудень 1932 р. Лист колгоспника про успіхи та занепад артілі "Червоний орач" на Харківщині внаслідок позапланових хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №340.
Грудень 1932 р. Доповідна записка сількора до газети "Радянське село" про голодування й репресії проти селян за невиконання хлібозаготівлі в колгоспі "Серп і молот" на Одещині Колективізація і голод на Україні...
Док. №341.
Грудень 1932 р. Лист селянина І. Кучми з артілі "Червоний хлібороб" про голодування колгоспників Колективізація і голод на Україні...
Док. №342.
Близько
1 грудня 1932 р.
Відомості про засуджених судовою трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР за справами, заведеними органами ДПУ в зв'язку з хлібозаготівлями у серпні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 103
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 103.
Близько
1 грудня 1932 р.
Відомості про засуджених судами НКЮ за справами, які були заведені у зв'язку з хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 104
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 104.
Близько
1 грудня 1932 р.
Відомості про результати справ з оперативного натиску, які були розглянуті судами НКЮ з 15 листопада до 1 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 105
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 105.
Близько
1 грудня 1932 р.
Відомості про дрібні справи по колгоспах, передані облвідділами ДПУ у загальні суди НКЮ за період з 15 листопада до 1 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 106
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 106.
1 грудня 1932 р. Директива ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У, всім обкомам партії про затвердження кінцевого строку вивозу хліба з глибинних пунктів України. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №113.
1 грудня 1932 р. Директива ЦК ВКП(б) Центральному Комітету КП(б)У, всім обкомам партії про затвердження кінцевого строку вивозу хліба з глибинних пунктів України Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №19.
1 грудня 1932 р. 3 протоколу засідання Раднаркому УСРР пор необхідність скорочення постачання хлібом населення на грудень 1932 р. Колективізація і голод на Україні...
Док. №321.
1 грудня 1932 р. Висновок Наркомосу УСРР щодо поширення безпритульності та епідемій на Україні на грунті голоду Колективізація і голод на Україні...
Док. №322.
1 грудня 1932 р. З протоколу закритих партійних зборів Волокитинського осередку КП/б/У Глухівсь-кого району Чернігівської області про оголошення штурмової п'ятиденки та органі-зацію бригад з комуністів, комсомольців, активістів по хлібо-, м'ясо-, картоплеза-готівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 55
1 грудня 1932 р. Виклад директиви ЦК ВКП(б) про затвердження кінцевого терміну вивезення хліба з віддалених зсипних пунктів України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №325.
1 грудня 1932 р. 3 резолюції по доповіді фракції РВК про виконання плану хлібозаготівлі по Марківському району Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №53.
1 грудня 1932 р. Витяг із протоколу засідання РНК УСРР із приводу необхідності скорочення постачання хлібом населення на грудень 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №326.
1 грудня 1932 р. Висновок Наркомосу УСРР про поширення безпритульності та епідемій в Україні на ґрунті голоду Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №327.
2 грудня 1932 р. Довідка Наркомзему УСРР про виконання постанов РНК УСРР з питань хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №328.
2 грудня 1932 р. 3 протоколу засідання Новопсковського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №54.
2 грудня 1932 р. Записка по прямому проводу ДПУ УСРР обласним відділам ДПУ про термінове надання відомостей про репресії у зв'язку з хлібозаготівлями Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №329.
2 грудня 1932 р. Записка по прямому проводу заступника голови ДПУ УСРР Леонюка начальникам облвідділів ДПУ щодо термінового надання відомостей про результати операції по колгоспах.
Факсиміле документу: арк. 107
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 107.
3 грудня 1932 р. Відомості про великі справи по колгоспах, передані облвідділами ДПУ у загальні суди НКЮ за період з 15 листопада до 1 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 108
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 108.
3 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про бюджет 1933 р. (директиви до збалансування бюджету на 1933 р.)" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №330.
3 грудня 1932 р. Телеграма В. Куйбишева до РНК УСРР і ЦК КП(б)У про безумовне виконання планів поставок зерна на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №331.
4 грудня 1932 р. З постанови засідання президії Роменського райвиконкому про повернення колго-спниками виданих в рахунок трудоднів понад 15 % авансів та накладання штрафів на колгоспи, які не виконали хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 56
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по ліквідації саботажу хлібозаготівель, який ведеться куркульськими елементами. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №114.
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи по ліквідації саботажу хлібозаготівель, який проводиться куркульськими елементами. Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №18.
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з ліквідації саботажу хлібозаготівель, який ведеться куркульськими елементами Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №20.
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи щодо боротьби з класово чужими та контрреволюційними елементами у Дніпропетровському зернорадгоспі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №115.
5 грудня 1932 р. 3 оперативного бюлетеня ДПУ УСРР щодо боротьби із "сільською контрреволюцією" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №21.
5 грудня 1932 р. Постанова бюро Троїцького райкому КП(б)У про виконання плану хлібозаготівель по радгоспах Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №55.
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи з ліквідації саботажу хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №332.
5 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про заходи, спрямовані на боротьбу класово чужими та контрреволюційними елементами у Дніпропетровському зернорадгоспі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №333.
6 грудня 1932 р. Зведення про кількість колгоспів і одноосібних господарств, обкладених натуральними штрафами за невиконання планів хлібозаготівель станом на 5 грудня 1932 р Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №334.
6 грудня 1932 р. Зі зведень ДПУ УСРР про внутрішньоколгоспні антирадянські групи Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №335.
6 грудня 1932 р. З інформації Дніпропетровської обласної прокуратури та обласного суду обкому КП(б)У про судові репресії у справах, пов'язаних з хлібозаготівельною кампанією Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №336.
6 грудня 1932 р. Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У "Про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №337.
6 грудня 1932 р. Телеграма РНК УСРР і ЦК КП(б)У до керівників Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей у зв'язку з постановою про занесення сіл на "чорну дошку" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №338.
6 грудня 1932 р. Зведення про притягнення до відповідальності органами міліції у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №339.
6 грудня 1932 р. Зведення про притягнення до відповідальності засуджених у справах, заведених ДПУ УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №340.
6 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №116.
6 грудня 1932 р. З інформації Дніпропетровської обласної прокуратури та обласного суду обкому КП(б)У про судові репресії в справах, пов'язаних з хлібозаготівельною кампанією в Дніпропетровській області. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №117.
6 грудня 1932 р. Відомості про притягнених та засуджених за справами, які були заведені облвідділами ДПУ УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 109
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 109.
6 грудня 1932 р. Відомості про притягнених органами міліції за справами, що були заведені у зв'язку із хлібозаготівлями в серпні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 110
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 110.
6 грудня 1932 р. Відомості про кількість колгоспних та одноосібних господарств, обкладених натуральним штрафом за невиконання плану хлібозаготівель станом на 5 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 111
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 111.
6 грудня 1932 р. Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У "Про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі" Колективізація і голод на Україні...
Док. №323.
7 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про фонди антикварних цінностей Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №341.
7 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про відкриття в УСРР додаткових хлібоприймальних пунктів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №342.
7 грудня 1932 р. Телеграма Сталіно - Старобільськ Міськрайпартком № 139/ к 291 Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №22.
7 грудня 1932 р. Лист Й. Сталіна до членів та кандидатів у члени ЦК і ЦКК, секретарів обкомів, крайкомів, ЦК національних республік, секретарів райкомів і голів райвиконкомів, комуністів - членів колегії Наркомзему СРСР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №343.
8 грудня 1932 р. Із протоколу засідання Секретаріату ВУЦВК про незадовільний стан хлібозаготівлі в Україні з урожаю 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №344.
8 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) про стан хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №345.
8 грудня 1932 р. Довідка про притягнення до відповідальності засуджених у справах, заведених органами ДПУ УСРР і міліції, у зв'язку з хлібозаготівлями за серпень - листопад 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №346.
8 грудня 1932 р. Супровідний лист голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору з інформаційним зведенням про боротьбу із "саботажем хлібозаготівель" у колгоспах Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №56.
8 грудня 1932 р. Аналіз цифрових даних про оперативну роботу органів ДПУ УСРР по сільському терору за час з 1 січня до 1 листопада 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №347.
8 грудня 1932 р. 3 протоколу засідання секретаріату ВУЦВКу про незадовільний стан хлібозаготівлі на Україні з урожаю 1932 р. Колективізація і голод на Україні...
Док. №324.
8 грудня 1932 р. Аналіз цифрових даних про оперативну роботу органів ДПУ УСРР по сільському терору за період з 1 січня 1932 р. до 1 листопада 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 112, 113, 114, 115, 116, 117
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 112-117.
8 грудня 1932 р. Довідка про притягнених та засуджених за справами, що були заведені органами ДПУ УСРР та міліції у серпні-листопаді 1932 р. в зв'язку із хлібозаготівлями.
Факсиміле документу: арк. 118, 119, 120, 121
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 118-121.
8 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У Центральному Комітету ВКП(б) про стан хлібозаготівель на Україні в кінці листопада - на початку грудня 1932 р. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №118.
9 грудня 1932 р. Лист секретаря Краснопільського райкому партії Харківської області ЦК КП(б)У та обкому партії про незадоволення населення методами проведення хлібозаготівель в районі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №119.
9 грудня 1932 р. З протоколу засідання ради сільськогосподарської артілі ім.Шевченка с.Лозова Роменського району Чернігівської області про обов'язкове перевіювання полови, переобмолот соломи, виявлення лишків посівматеріалу та вивезення їх в рахунок хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 57
9 грудня 1932 р. Лист секретаря Краснопільського райкому партії Харківської області до ЦК КП(б)У та до обкому партії про незадоволення населення методами проведення хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №348.
9 грудня 1932 р. Телеграма В. Чубаря до В. Куйбишева про виконання плану поставок зерна на експорт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №349.
10 грудня 1932 р. Наказ ДПУ УСРР "Про заходи по поліпшенню [охорони] колгоспного майна" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №350.
11 грудня 1932 р. З публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Шкідників громадського майна покарано" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №125.
11 грудня 1932 р. Наказ ДПУ УСРР "Про чергові завдання органів робітничо-селянської міліції у зв'язку з хлібозаготівлями" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №351.
12 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому Харківської області про судову відповідальність службових осіб за привласнення конфіскованого селянського майна Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №352.
12 грудня 1932 р. З листа 65-річного пенсіонера-інваліда І. М. Вовченка до Й. В. Сталіна про голодування Колективізація і голод на Україні...
Док. №325.
12 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому Харківської обл. про судову відповідальність службових осіб за привласнення конфіскованого селянського майна Колективізація і голод на Україні...
Док. №326.
13 грудня 1932 р. Постанова касаційної колегії Верховного суду УСРР про виправдання вчителя А. П. Гончаренка, засудженого за збереження посівного зерна для колгоспу Колективізація і голод на Україні...
Док. №327.
13 грудня 1932 р. Директива ЦК КП(б)У секретарям обкомів партії про вжиття заходів проти куркульських і антирадянських елементів, винних в організаціях саботажу хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №120.
13 грудня 1932 р. Лист секретаря Путивльського райкому КП/б/У Чернігівської області Чемоданова секретарям партійних осередків та уповноваженим райкому КП/б/У про покарання членів партії, які не згодні з політикою партії на селі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 58
13 грудня 1932 р. Витяг з протоколу засідання бюро Старобільського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №57.
13 грудня 1932 р. Зі спецповідомлення Транспортного відділу ДПУ УСРР про антипартійні й антирадянські прояви партійців на транспорті Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №58.
13 грудня 1932 р. Директива ЦК КП(б)У секретарям обкомів партії про вжиття заходів проти куркульських і антирадянських елементів - організаторів саботажу хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №353.
14 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі та в Західній області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №354.
14 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому Харківської області сільрадам про прискорення репресивних заходів щодо селян за невиконання хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №355.
14 грудня 1932 р. Зведення Наркомзему УСРР про закладання колгоспами насіннєвих фондів (станом на 10 грудня 1932 p.) Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №356.
14 грудня 1932 р. З постанови ЦК ВКП/б/ та Ради Народних Комісарів СРСР про посилення репресій за невиконання планів хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 59
14 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому сільрадам про прискорення репресивних заходів щодо селян за невиконання хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №328.
14 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західних областях. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №121.
Близько
15 грудня 1932 р.
Відомості про засуджених трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР за справами, заведеними органами ДПУ УСРР у зв'язку з хлібозаготівлями в першій половині грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 124
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 124.
15 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про лист Й. В. Сталіна щодо Оріхівської справи. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №122.
15 грудня 1932 р. Відомості про слідчі справи, передані обласними відділами ДПУ УСРР до суду у вересні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 122
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 122.
15 грудня 1932 р. Відомості про справи, розглянуті судовою трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР у вересні-листопаді 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 123
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 123.
15 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР "Про українізацію в ДСК, Казахстані, Середній Азії, ЦЧО та інших районах СРСР" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №357.
15 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про лист Й. Сталіна щодо Оріхівської справи Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №358.
16 грудня 1932 р. З протоколу засідання Запорізької міськради про репресивні методи хлібозаготівлі в колгоспах Августинівської сільради Колективізація і голод на Україні...
Док. №329.
16 грудня 1932 р. З публікації Старобільської газети "Степова комуна" "За розкрадання державного майна до розстрілу" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №126.
16 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про роботу Центрального управління народногосподарського обліку Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №359.
16 грудня 1932 р. Витяг із протоколу засідання Запорізької міськради про репресивні методи хлібозаготівлі в колгоспах Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №360.
16 грудня 1932 р. Доповідна записка секретаря Харківського обкому партії Р. Терехова до ЦК КП(б)У про становище в Кобеляцькому районі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №361.
18 грудня 1932 р. Повідомлення газети "Комуніст" про намагання колгоспників зберегти зерно для харчування під час обмолоту врожаю 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №362.
18 грудня 1932 р. Повідомлення газети "Комуніст" про намагання колгоспників зберегти зерно для харчування при обмолоті урожаю 1932 р. Колективізація і голод на Україні...
Док. №330.
18 грудня 1932 р. Витяг із протоколу засідання Бюро Скотованського осередку КП(б)У про виключення із партії Логвиненка Миколи Федоровича за невиконання рішення Бюро щодо хлібозаготівель та за саботаж.
Факсиміле документу: арк. 52
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 52.
18 грудня 1932 р. Протокол засідання бюро Липоводолинського райкому КП/б/У про посилення репресивних заходів судовими органами проти зривників виконання хлібозаготівлі, протизаконні методи хлібозаготівлі в сс. Байрак, Берестівка, Капустинці, Липова Долина, Русанівка, Сваткове, Бірки, Поділки Липоводолинського району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 60
18-19 грудня 1932 р. Витяг з протоколу № 24 засідання бюро Кадієвського міськпарткому Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №59.
19 грудня 1932 р. Протокол засідання Президії Старобільського РВК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №60.
19 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №123.
19 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №363.
Близько
20 грудня 1932 р.
Відомості про кількість членів та кандидатів партії, заарештованих у зв'язку з хлібозаготівлями за період з 1 до 20 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 125
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 125.
20 грудня 1932 р. 3 протоколу засідання Президії ВУЦВКу про позбавлення звання членів ВУЦВКу - голів райвиконкомів С. С. Хорешка та М. С. Паламарчука за невиконання хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №331.
20 грудня 1932 р. Витяг із протоколу засідання Президії ВУЦВК про позбавлення звання членів ВУЦВК - голів райвиконкомів С. Хорешка та М. Паламарчука за невиконання хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №364.
Не пізніше
20 грудня 1932 р.
План заходів Валківського райкому КП(б)У про проведення "штурмової декади" для вилучення хліба у одноосібників в план хлібозаготівлі Колективізація і голод на Україні...
Док. №332.
20-29 грудня 1932 р. Зі щоденника поїздки Л. Кагановича в Україну Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №365.
22 грудня 1932 р. Телеграма Л. Кагановича і М. Чернова до Й. Сталіна про необхідність скасування постанови ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №366.
22 грудня 1932 р. Телеграма Л. Кагановича до Й. Сталіна про заходи щодо посилення хлібозаготівель в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №367.
22 грудня 1932 р. Наказ керівника Тростянецької філії Державного банку П.І.Сліпухи про закрит-тя особистих рахунків колгоспів Боромлянської сільради в зв'язку з занесенням с.Боромля Тростянецького району Харківської області на "чорну дошку" Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 61
23 грудня 1932 р. Телеграма Дніпропетровського обкому КП(б)У про вивіз під план хлібозаготівлі всіх наявних і резервних фондів зерна Колективізація і голод на Україні...
Док. №333.
23 грудня 1932 р. Обвинувальний висновок уповноваженого Арбузинського райапарату ДПУ стосовно Пікала Тимофія Абакумовича, мешканця с. Костянтинівка Арбузинського р-ну.
Факсиміле документу: арк. 187
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 230, арк. 187.
23 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про гарнцевий збір Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №368.
23 грудня 1932 р. Постанова бюро Луганського міськкому КП(б)У про заходи щодо посилення хлібозаготівель Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №61.
23 грудня 1932 р. Телеграма Л. Кагановича і М. Чернова до Й. Сталіна про скасування постанов Політбюро ЦК КП(б)У щодо утворення насіннєвих фондів у колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №369.
23 грудня 1932 р. Телеграма Дніпропетровського обкому КП(б)У про вивіз у рахунок плану хлібозаготівлі всіх наявних фондів зерна Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №370.
23-24 грудня 1932 р. Протоколи допитів свідків з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Іванова Карпа Омеляновича, мешканця с. Костянтинівка Гарбузинського р-ну.
Факсиміле документу: арк. 225, 226, 227, 228
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 225-228.
23-25 грудня 1932 р. Вирок Харківського обласного суду в справі керівних працівників Кобеляцького району на Полтавщині Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №371.
23-25 грудня 1932 р. Вирок Харківського обласного суду про позбавлення волі керівних працівників Кобеляцького р-ну на Полтавщині за невиконання хлібозаготівлі Колективізація і голод на Україні...
Док. №335.
24 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обов'язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі і посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україніі...
Док. №124.
24 грудня 1932 р. Постанова бюро Запорізького міськкому партії на телеграму ЦК КП(б)У про вивезення в план хлібозаготівель всіх фондів, у тому числі і посівних, з колгоспів, які не виконали план. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №125.
24 грудня 1932 р. Лист голови Лебединського райвиконкому Гужвія до голів сільрад Лебединського району Харківської області про порядок одержання дозволу на помел зерна колгоспниками та одноосібниками Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 62
24 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів, уповноважених обкомів КП(б)У про обов'язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі й посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №372.
24 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обов'язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі й посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №19.
24 грудня 1932 р. Постанова бюро Запорізького міськкому партії на телеграму ЦК КП(б)У про вивезення в рахунок хлібозаготівель усіх фондів, у тому числі й посівних Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №373.
24 грудня 1932 р. Телеграма В. Балицького до Г. Ягоди про виселення селян з Одеської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №374.
Не раніше
24 грудня 1932 р.
Лист колгоспника М. Дяченка з артілі "Вірний шлях" Чубарівського р-ну на Дніпропетровщині до газети "Колгоспне село" про надпланові хлібозаготівлі за рахунок вилучення заробленого хліба на трудодні Колективізація і голод на Україні...
Док. №334.
25 грудня 1932 р. З протоколу загальних зборів жінок колгоспу "Червоний Жовтень" Чернецької сіль-ради Середино-Будського району Чернігівської області про підтримку репресивних заходів проти осіб, що не виконують хлібозаготівлю Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 63
25 грудня 1932 р. Постанова касаційної колегії Верховного суду УСРР про залишення в силі вироку, винесеного селянці Н. М. Кліменко: 10-річне ув'язнення за мішок колосків Колективізація і голод на Україні...
Док. №336.
25 грудня 1932 р. Постанова касаційної колегії Верховного Суду УСРР про залишення в силі вироку про 10-річне ув'язнення селянки Н. М. Кліменко за мішок колосків. Україна за радянської доби 1921-1985...
Док. №66.
25 грудня 1932 р. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора членам та кандидатам в члени Політбюро про необхідність вивезення насіннєвих фондів як засобу боротьби проти саботажу хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №126.
25 грудня 1932 р. Постанова касаційної колегії Верховного суду УСРР про залишення у силі вироку, винесеного селянці Н. Кліменко Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №375.
25 грудня 1932 р. Лист С. Косіора до членів та кандидатів у члени Політбюро ЦК КП(б)У про необхідність вивезення насіннєвих фондів у рахунок хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №376.
26 грудня 1932 р. Постанова Великописарівського райкому КП/б/У про незадовільне виконання хлібо-заготівлі, посилення репресивних заходів до нездатчиків хліба, розширення складу комісій сприяння хлібозаготівлі, ліквідацію учительського фонду і здачу його в план хлібозаготівлі по Великописарівському району Харківської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 64
27 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про виселення селян з Одеської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №377.
27 грудня 1932 р. Витяг з протоколу № 25 засідання бюро Кадієвського міськпарткому КП(б)У Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №62.
27 грудня 1932 р. Телеграма Л. Кагановича до Й. Сталіна про заходи щодо виконання плану хлібозаготівель на Півдні України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №378.
28 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про віддалені пункти прийому хліба в Одеській області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №379.
28 грудня 1932 р. Витяг із протоколу Бердянського райвиконкому про репресивні заходи до колгоспів, занесених на "чорну дошку" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №380.
28 грудня 1932 р. Постанова президії Роменського райвиконкому про затвердження постанови Пусто-війтівської сільради Роменського району про виселення за межі України куркульсь-ких господарств Я.Є.Стриколя та У.М.Чернобука Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 65
28 грудня 1932 р. 3 публікації Старобільської газети "Степова комуна" "За кражу і спекуляцію хліба - примуспраці 5 років" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №127.
28 грудня 1932 р. 3 публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Розкрадників хліба - куркулів покарано" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №128.
28 грудня 1932 р. З протоколу Бердянського райвиконкому про репресивні заходи щодо колгоспів, занесених на "чорну дошку" Колективізація і голод на Україні...
Док. №337.
29 грудня 1932 р. З протоколу засідання Бородянського райвиконкому Київської обл. про зняття з посад голів сільрад за невиконання хлібозаготівель Колективізація і голод на Україні...
Док. №338.
29 грудня 1932 р. Протокол допиту свідка з архівно-кримінальної справи за звинуваченням мешканця с. В. Сад Доманівського р-ну Піколова Пилипа Купріяновича.
Факсиміле документу: арк. 223, 224
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 223-224.
29 грудня 1932 р. Довідка про майновий стан Негоди Григорія, видана Полянецькою сільрадою Криво-Озерського р-ну.
Факсиміле документу: арк. , 185, 186,
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 230, арк. 185-186.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про поширення на Дніпропетровську область заходів, вжитих щодо Одеської області. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №127.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення репресій до одноосібників - злісних нездаванців хліба. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №128.
29 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У обкомам та райкомам партії про вивезення в п'ятиденний строк всіх наявних фондів у рахунок хлібозаготівель. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №129.
29 грудня 1932 р. Доповідна записка заступника Голови Раднаркому УСРР К. В. Сухомлина ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель у Харківській області. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №130.
29 грудня 1932 р. Постановление Одесского обкома КП(б)У об утверждении списка лиц, исключенных из партии "за саботаж хлебозаготовок", и о публикации в областной и районной прессе об их высылке в концентрационный табор Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №42.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про план посівів ярових культур на 1933 рік Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №381.
29 грудня 1932 р. Витяг із протоколу засідання Бородянського райвиконкому Київської області про зняття з посад голів сільрад за невиконання планів хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №382.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про поширення на Дніпропетровську область репресивних заходів до селян Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №383.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення репресій до одноосібників - злісних нездавачів хліба Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №384.
29 грудня 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до обкомів та райкомів партії про вивезення в п'ятиденний термін усіх наявних фондів у рахунок хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №385.
29 грудня 1932 р. Доповідна записка Г. Ягоди Й. Сталіну про завершення виселення селян з районів Кубані Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №386.
29 грудня 1932 р. Доповідна записка заступника голови РНК УСРР К. Сухомлина ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель у Харківській області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №387.
29 грудня 1932 р. Чорнові записи Л. Кагановича до засідання Політбюро ЦК КП(б)У Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №388.
29 грудня 1932 р. Донесення інформатора ДПУ про антирадянську агітацію коваля колгоспу ім. Молотова Арбузинського району Одеської області А. Чебана Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №389.
29 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП (б) України щодо заходів з посилення хлібозаготівлі про звіт Політбюро ЦК КП (б) України щодо низьких темпів хлібозаготівлі
Факсиміле документу: арк. 23, арк. 24, арк. 25, арк. 26
ДАЛуО, ф. П-181, оп. 1, спр. 48, арк. 23-26.
Близько
30 грудня 1932 р.
Відомості про кількість членів та кандидатів партії, заарештованих у зв'язку з хлібозаготівлями за період з 1 листопада до 29 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 126
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 126.
Близько
30 грудня 1932 р.
Відомості про кількість членів та кандидатів партії, заарештованих у зв'язку з хлібозаготівлями за період з 1 листопада до 29 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 127
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 127.
30 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про виселення селян із Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №390.
30 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про застосування репресій до колгоспів та колгоспників, які саботують хлібозаготівлі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №391.
30 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про виявлення та покарання осіб, які викидають хліб у колодязі та вбиральні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №392.
30 грудня 1932 р. Довідка про рух справ і заарештованих за операцією по хлібозаготівлях в органах ДПУ УСРР з 1 до 20 грудня 1932 року Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №393.
30 грудня 1932 р. Обвинувальний висновок Арбузинського райвідділу ДПУ в справі мешканця с Костянтинівка Одеської області Т. Пікала Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №394.
30 грудня 1932 р. Обвинувальний висновок Доманівського райвідділу ДПУ в справі мешканця хутора Виноградний Сад Одеської області П. Овчаренка Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №395.
30 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про застосування репресій до колгоспів та колгоспників, які саботують хлібозаготівлі. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №131.
30 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про виявлення та покарання осіб, які викидають хліб у колодязі та убиральні. Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №132.
30 грудня 1932 р. Довідка про рух справ та арештованих за операцією органів ДПУ УСРР за період з 1 до 20 грудня 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 128
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 128.
30 грудня 1932 р. Виписка з протоколу розширеного засідання президії Михайлівської сільради Лебединського району Харківської області про відібрання землі з садибами і передачу її до колгоспу у одноосібників, що не виконали хлібозаготівлю Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 66
31 грудня 1932 р. Заява колгоспниці М.Т.Ворожки до правління сільськогосподарської артілі ім.Фрунзе с.Гудимівка Лебединського району Харківської області про надання хліба її дітям Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 67
31 грудня 1932 р. Витяг з протоколу № 27 засідання бюро Кадієвського міськпарткому КП(б)У Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №63.
31 грудня 1932 р. Рішення бюро Одеського обкому КП(б)У про "грубу політичну помилку, припущену Снігурівським районним партійним комітетом, газетою "Соціалістичний шлях" та виїзною редакцією "Молода Гвардія" при опублікуванні постанови обласного виконавчого комітету щодо висилки 500 господарств" Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №43.
Кінець
грудня 1932 р.
Відомості про членів КП(б)У, арештованих судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР за грудень 1932 р.
Факсиміле документу: арк. 129
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 129.
На початок