Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


1 квітня 1933 р. Доповідна записка Коростишівського райкому КП(б)У Київському обкому партії про необхідність продовольчої допомоги району Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №205.
1 квітня 1933 р. Зведення інформаційного сектора оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У про факти голоду і недоїдання по окремих областях республіки Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №206.
1 квітня 1933 р. Із зведення інформаційного сектора оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У про факти людоїдства на Черкащині Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №41.
1 квітня 1933 р. Доповідна записка Коростишівського райкому партії Київському обкомові КП(б)У про необхідність продовольчої допомоги району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №540.
1 квітня 1933 р. Зведення інформаційного сектору оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У про факти голоду в областях республіки Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №541.
3 квітня 1933 р. Витяг із постанови Київського обкому КП(б)У про стан підготовки до комерційного продажу хліба Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №542.
3 квітня 1933 р. Заява курсанта військової частини І.П. Красюкадо Черкаської районної робітничо-селянської інспекції про надання допомоги його родині, яка голодує Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №42.
3 квітня 1933 р. Із постанови Київського обкому КП(б)У про стан підготовки щодо комерційного продажу хліба Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №207.
4 квітня 1933 р. Заключение комиссии по обследованию состояния обслуживания спецпереселенцев в районах Одесской области Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №59.
5 квітня 1933 р. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про посівну кампанію на Україні Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №208.
5 квітня 1933 р. Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про факти вживання у іжу трупів померлих та заходи щодо подолання голоду Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №209.
5 квітня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про забезпечення сівби в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №543.
5 квітня 1933 р. Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про факти вживання в їжу трупів померлих та заходи щодо подолання голоду Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №84.
5 квітня 1933 р. Доповідна записка Новопсковського райкому партії Донецькому обкомові КП(б)У про факти трупоїдства та заходи, спрямовані на подолання голоду Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №544.
7 квітня 1933 р. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про підготовку до розгортання комерційної торгівлі хлібом у Києві Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №210.
8 квітня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про дозвіл на разовий продаж борошна робітникам Харкова Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №545.
9 квітня 1933 р. Список колгоспів та сільрад Липоводолинського району Харківської області, яким було надано харчову допомогу Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 113
10 квітня 1933 р. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про хід комерційної торгівлі хлібом Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №211.
10 квітня 1933 р. Постанова бюро Петрівського райкому КП(б)У Харківської області про збір сільськогосподарських продуктів для надання допомоги колгоспникам та одноосібникам Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №212.
10 квітня 1933 р. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про хід комерційної торгівлі хлібом Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №546.
10 квітня 1933 р. Постанова бюро Петрівського райкому КП(б)У Харківської області про збір сільськогосподарських продуктів для надання допомоги колгоспникам та одноосібникам Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №547.
11 квітня 1933 р. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про харчову позику Богуславському району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №548.
11 квітня 1933 р. 3 публікації Старобільської газети "Степова комуна" "Знайдено пшеницю, що захована ще у 1929 року" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №131.
11 квітня 1933 р. Інформаційна записка керівнику бригади обкому КП(б)У тов. Воробйову Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №85.
11 квітня 1933 р. Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про харчову позику Богуславському району Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №213.
12 квітня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про надання Україні насіннєвої позики Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №549.
13 квітня 1933 р. Лист до редакції "Колгоспне село" від групи колгоспників с. Великі Голяки Попільнянського р-ну про несправедливе обкладання молокоподатком Колективізація і голод на Україні...
Док. №372.
13 квітня 1933 р. Витяг з протоколу № 34 засідання бюро Верхньотеплянського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №86.
13 квітня 1933 р. Запит колгоспника О. С. Турченка з с. Войнівки Чутівського р-ну Харківської обл. газеті "Колгоспне село" про неправомірність штрафування по молокоздачі від нетільної худоби Колективізація і голод на Україні...
Док. №373.
Не пізніше
13 квітня 1933 р.
Директивна записка по ВЧ начальника ЕКУ ОДПУ Миронова начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму про проведення перевірки зернових відходів, які млини та елеватори відпускають комбікормовим заводам та колгоспам.
Факсиміле документу: арк. 45; 46
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 45-46.
14 квітня 1933 р. Телеграма посівтрійки Наркомзему УСРР до Дніпропетровського земельного управління щодо використання корів на польових роботах Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №550.
15 квітня 1933 р. Лист Межівських райкому партії та райвиконкому до Дніпропетровського обкому КП(б)У про необхідність додаткової продовольчої допомоги району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №551.
15 квітня 1933 р. Лист межівського райкому КП(б)У і райвиконкому дніпропетровському обкому кп(б)у про необхідність додаткової продовольчої допомоги району Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №214.
16 квітня 1933 р. Лист секретаря Вінницького обкому партії секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору про тяжкий стан з продуктами харчування та заходи щодо забезпечення населення області продовольчими товарами, надання медичної допомоги Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №215.
16 квітня 1933 р. Наказ Державного політичного управління УСРР № 165 про накладення адміністративних стягнень на співробітників Сумського міського відділу ДПУ УСРР.
Факсиміле документу: арк. 47
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 47.
16 квітня 1933 р. Заява члена колгоспу Л.К.Яцуна до правління сільськогосподарської артілі "Більшо-вицька перемога" с.Заруддя Роменського району Чернігівської області про надання допомоги його пухлій з голоду сім'ї Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 114
16 квітня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про посівну кампанію на Північному Кавказі та в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №552.
16 квітня 1933 р. Лист Вінницького обкому партії до секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора про важкий стан з продуктами харчування та заходи з надання населенню області продовольчої та медичної допомоги Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №553.
17 квітня 1933 р. Витяг із доповідної записки ЦКК - НК РСІ до РНК СРСР про стан колгоспної торгівлі та випадки споживання голодуючим населенням страв із дохлятини Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №554.
17 квітня 1933 р. Заява робітника залізничної станції Черкаси І. Ф. Майбороди до Черкаської районної робітничо-селянської інспекції про видачу хлібних карток його голодуючій дружині Голод 1932-1933 років на Черкащині...
Док. №43.
17 квітня 1933 р. З доповідної записки ЦКК-НК РСІ до Раднаркому СРСР "Про стан колгоспної торгівлі" та випадки споживання голодуючим населенням страв з дохлятини Колективізація і голод на Україні...
Док. №374.
19 квітня 1933 р. Повідомлення політсектора Донецького обласного земельного відділу Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі, смертні випадки та людоїдство Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №216.
19 квітня 1933 р. З протоколу засідання бюро Липоводолинського райкому КП/б/У про зниження протягом 1933 р. через незадовільне харчування вдома проценту відвідування шкіл учнями сс.Поділки, Синівка, Підставки, Байрак Липоводолинського району Харківської області та організацію гарячих сніданків по школах для учнів, що потребу-ють харчової допомоги Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 115
19 квітня 1933 р. Повідомлення Політсектора Донецького обласного земельного відділу Донецькому обкому КП(б)У про продовольчі труднощі, смертельні випадки та людоїдство Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №87.
19 квітня 1933 р. Повідомлення політсектору Донецького обласного земельного відділу обкомові КП(б)У про продовольчі труднощі, смертність та людоїдство Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №555.
20 квітня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про сівбу в Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №556.
20 квітня 1933 р. Витяг із протоколу засідання правління колгоспу ім. Балицького на Луганщині з приводу відсутності хліба та коштів для оплати праці колгоспників Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №557.
20 квітня 1933 р. 3 протоколу засідання правління колгоспу ім. Балицького Христовської сільради Слов'яносербського району Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №88.
20 квітня 1933 р. З протоколу засідання правління колгоспу ім. Балицького на Луганщині про відсутність хліба та фінансів для оплати праці колгоспників Колективізація і голод на Україні...
Док. №375.
21 квітня 1933 р. Постанова секретаріату Миколаївського міськкому КП(б)У про збільшення норми видачі хліба по місту Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №217.
21 квітня 1933 р. Лист Миколаївського міськкому КП(б)У секретарям сільпартосередків та уповноваженим міськкому щодо забезпечення в першу чергу продуктами харчування тяжкохворих Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №218.
21 квітня 1933 р. Кримінальний вирок Одеського обласного суду у справі злочинів представників влади у Гарбузинському районні Одеської області по відношенню до населення при проведенні компанії хлібозаготівлі Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №60.
21 квітня 1933 р. Постанова секретаріату Миколаївського міськкому КП(б)У про норми видачі хліба по місту Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №558.
26 квітня 1933 р. Постанова РНК СРСР про продовольчу і фуражну допомогу Україні Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №559.
26 квітня 1933 р. Довідка Наркомату охорони здоров'я УСРР про надання продовольчої та медичної допомоги населенню, дітям голодуючих районів Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №560.
26 квітня 1933 р. Довідка Наркомату охорони здоров'я УСРР про заходи щодо подання продовольчої та медичної допомоги населенню, дітям голодуючих районів Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №219.
27 квітня 1933 р. Доповідна записка уповноважених Косарева і Панченка секретареві Новопсковського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №89.
27 квітня 1933 р. Інформаційний лист про хід весняної сівби до Новопсковського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №90.
28 квітня 1933 р. Доповідна записка завідуючого Роменським дитячим будинком до Роменського районного відділу народної освіти Чернігівської області про незадовільний стан дитячого будинку та зростання кількості вихованців Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 116
29 квітня 1933 р. Протокол засідання бюро Глухівського райкому КП/б/У про відміну рішення Ду-наєцької сільради Глухівського району про повернення відібраної у одноосібників землі, організацію їдальні відповідальних працівників, виділення уповноважених на посівкампанію, організацію міжколгоспної допомоги посівматеріалом в Глухівсько-му районі Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 117
29 квітня 1933 р. Директива Мелітопольських райкому КП(б)У і райвиконкому Дніпропетровської області головам колгоспів, сільських рад, секретарям партійних осередків про порядок розподілення продовольчої позики серед населення району Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №220.
29 квітня 1933 р. Директива Мелітопольських райкому КП(б)У і райвиконкому Дніпропетровської області головам колгоспів, сільських рад, секретарям партійних осередків про порядок розподілу продовольчої позики серед населення району Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №561.
30 квітня 1933 р. Доповідна записка Павлоградського райкому партії Дніпропетровському обкомові КП(б)У про становище в районі Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №562.
30 квітня 1933 р. Витяг з інформаційного бюлетеня РАТАУ про посилення спекуляції сільгосппродуктами в умовах голоду Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №563.
30 квітня 1933 р. З інформаційного бюлетеня РАТАУ про посилення спекуляції сільгосппродуктами в умовах голоду Колективізація і голод на Україні...
Док. №376.
На початок