Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


січень || лютий || березень || квітень || травень || червень || липень || серпень || вересень || жовтень || листопад || грудень

на початок розділу


Не раніше
1 жовтня 1933 р.
Статистичні відомості Управління обліку та економіки Наркомзему УСРР про підсумки та наслідки колективізації за п'ятирічку Колективізація і голод на Україні...
Док. №397.
Не раніше
1 жовтня 1933 р.
Статистичні відомості управління обліку та економіки Наркомзему УСРР про підсумки колективізації за п'ятирічку Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №650.
1 жовтня 1933 р. Постанова Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР "Про переселення 20 000 господарств в Україну" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №649.
2 жовтня 1933 р. Витяг із листа Л. Кагановича до Й. Сталіна про плани переселення людей в райони Північного Кавказу та України, потерпілі від голодомору Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №651.
2 жовтня 1933 р. Каганович - Сталину 2 октября [1933 г.] Сталин и Каганович. Переписка...
Док. №. 376
4 жовтня 1933 р. Директиви РНК СРСР і ЦК ВКП(б) керівництву УСРР про безумовне виконання плану хлібозаготівель Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №652.
5 жовтня 1933 р. Розпорядження секретаріату ВУЦВК Лубенському райвиконкому про вжиття заходів, спрямованих на неприпустимість адміністрування під час проведення м'ясозаготівель у с Ісківці Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №653.
5 жовтня 1933 р. Розпорядження секретаріату ВУЦВКу Лубенському райвиконкому про вжиття заходів щодо неприпустимості адміністрування при проведенні м'ясозаготівель в с. Ісківці Колективізація і голод на Україні...
Док. №398.
8 жовтня 1933 р. Витяг з протоколу № 75 засідання бюро Донецького Обкому КП/б/У від 8 жовтня 1933 року "Про забезпечення голів, секретарів сільських рад та секретарів сільських партійних осередків" Державний архів Луганської області. Ф. 181, оп. 1, спр. 66, арк. 111.
9 жовтня 1933 р. Витяг із листа Л. Кагановича до Й. Сталіна про хід сільськогосподарських робіт Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №654.
10 жовтня 1933 р. Звіт Конотопської районної комісії по боротьбі з безпритульністю Конотопській інспектурі охорони здоров'я про облік дітей по дитячому колектору та дитячому будинку за травень-серпень 1933 р Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 151
12 жовтня 1933 р. Лист голови Міжнародного комітету Червоного Хреста М. Губера до голови виконкому Товариства Червоного Хреста СРСР А. Єнукідзе про голод в СРСР Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №655.
16 жовтня 1933 р. Публікація французької газети "Фігаро" "Голод в Україні" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №656.
17 жовтня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У та РНК УСРР про зняття з "чорної дошки" с Кам'яні Потоки Кременчуцького району Харківської області Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №657.
17 жовтня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР про зняття з "чорної дошки" с. Кам'яні Потоки Кременчуцького району Харківської області Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №246.
21 жовтня 1933 р. Постанова секретаріату Донецького Обкому КП/б/У від 21 жовтня 1933 року "Про хід збирання картоплі і кукурудзи по ВРПу Сталінського заводу" Державний архів Луганської області. Ф. 181, оп. 1, спр. 71, арк. 87.
22 жовтня 1933 р. Додаток до протоколу №55 засідання Бюро Одеського обкому КП(б)У про виконання плану хлібопостачання, осінньої сівби та зяблевої оранки Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №62.
22 жовтня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про переселення колгоспників до України Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №658.
23 жовтня 1933 р. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У райкомам партії, райвиконкомам, начальникам політвідділів МТС, радгоспам, партосередкам про необхідність рішучої боротьби з порушеннями законності Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №659.
23 жовтня 1933 р. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У райкомам партії, райвиконкомам, начальникам політвідділів МТС, радгоспам, партосередкам про необхідність повести рішучу боротьбу з порушеннями законності Голод 1932-1933 років на Україні...
Док. №247.
23 жовтня 1933 р. Поштотелеграма помічника начальника ЕКУ ОДПУ Дмитрієва та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького ПП ОДПУ в Криму про незадовільну організацію експорту збіжжя за кордон та про максимальну мобілізацію оперативного обслуговування експортної кампанії.
Факсиміле документу: арк. 92; 93
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 92-93.
25 жовтня 1933 р. Постанова РНК СРСР "Про переселення колгоспників на Україну" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №660.
27 жовтня 1933 р. Постанова секретаріату Донецького Обкому КП/б/У від 27 жовтня 1933 року "Про хлібовипічку та реорганізацію обмолоту зерна"
Факсиміле документу: арк. 83-83 зв.
Державний архів Луганської області. Ф. 181, оп. 1, спр. 71, арк. 83-83зв.
28 жовтня 1933 р. Постанова РНК СРСР "Про врожайність" Голодомор 1932-1933 років в Україні...
Док. №661.
На початок