Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ:
Зведений реєстр архівних документів


 1929  1930  1931  1932  1933  
1934-1965, б. д.
 


на початок розділу


б. д. Лист П.К. Вєхова до Ф.А. Смирнова Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №105.
б. д. Лист секретаря міського партійного комітету Міллєра про підвищення ціни на відпускний населенню у порядку нормування хліб Державний архів Луганської області. Ф. 181, оп. 1, спр. 70, арк. 88.
б. д. Звернення політрука батареї Захарова до секретаря Новопсковського РПК Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №107.
б. д. Матеріал про стан революційної законності Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №108.
б. д. Матеріали бригад з перевірки готовності колгоспів Новопсковського району до III більшовицької сівби Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №109.
б. д. Постанова об'єднаного пленуму Новоайдарського райпарткому та РАЙ КК РСІ від 14/VIII про хід збиральної, скиртувальної та хлібозаготівельної кампаній 1932 року Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №110.
б. д. Резолюція на доповідь тов. Повстяного про стан харчових ускладнень по окремих сільрадах та колгоспах Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №111.
б. д. Резолюція на доповідь про підсумки виконання плану мобілізації коштів III кварталу, план на IV квартал Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №112.
б. д. Резолюція на директиву Облпарткому про розкрадання посівного матеріалу в колгоспах Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №113.
б. д. Інформація уповноваженого Новопсковського РПК "Як ми дійшли зламу в хлібозаготівлях по арілі "Воля" (Власівка)" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №114.
б. д. З публікації Краснолуцької міської газети "Червоний ударник" "Про похід піонерів та школярів за збирання колосків" Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр...
Док. №117.
б. д. Ведомость Первомайского районного отдела здравоохранения о количестве больных с безбелковыми отёками за период з 1 января по 24 февраля 1933 года Голодомор в Україні: Одеська область...
Док. №66.
б. д. Процесуальні документи (протоколи допитів свідків; постанова райуповноваженого ДПУ про направлення слідчої справи до дільничого прокурора; службовий лист від прокурора Ново-Української дільниці Одеської області до Гарбузянського райвідділу ДПУ; висновок прокурора Миколаївської області від 27.06.1996 р. про реабілітацію Самійленка В.К.), скарга Кабачного О.М., який був направлений партосередком для організації збирання соняшників, на ланкового колгоспу Самійленка В. та висновок прокурора
Факсиміле документу: арк. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 230, арк. 1-5, 7-15.
Не раніше
січня 1934 р.
З звіту Середино-Будського райкому КП/б/У про порушення законності, випадки знущання активістів, репресії під час хлібо- та картоплезаготівлі, протидію господарсько-політичним кампаніям 1932-1933 років в Середино-Будському районі Чернігівської області Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 154
31 березня 1934 р. Лист заступника начальника політичного сектора МТС Чернігівського обласного земельного управління Казначеєва начальникам політвідділів МТС Чернігівської області про сліпого бродячого гармоніста, який в 1933 р. проводив контрреволюційну агітацію, розповідав про голод Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 155
13 квітня 1934 р. Таємна директива Одеського виконкому до міських рад та районних виконкомів, райкомів ВКП(б) та інспекторів Управління народно-господарського обліку Одеської області
Факсиміле документу: арк. 91,  92.
Державний архів Одеської області, ф. Р-2009, оп. 1, спр. 4, арк. 91, 92
Не пізніше
25 квітня 1934 р.
Доповідь Є. Ляховича щодо "українського питання" надіслана ОДПУ СРСР до Іноземного відділу ДПУ УРСР. Переклад з англійської.
Факсиміле документу: арк. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 228, арк. 152-198.
13 травня 1934 р. Постанова бюро Чернігівського обкому КП/б/У про стан Кролевецького дитячого містечка і велику смертність дітей протягом 1933 р Голодомор 1932-1933 років на Сумщині...
Док. №. 156
28 липня 1934 р. Доповідна записка секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвича про неврожай у області та загрозу зриву хлібозаготівельної кампанії Архів Президента Російської Федерації. Ф. 3. Оп. 61. Спр. 794. С. 109-112.
Опубл.: Операция "Голодомор": Когда безумствует мечта // Родина. - 2007. - №1, январь. - С. 76.
[1934 р.] Із матеріалів до звіту Дніпропетровського облвиконкому Другому обласному з'їзду рад про підсумки хлібозаготівель в області Опубл.: Материалы к отчету Днепропетровского комитета 2 областного съезда советов. - Днепропетровск, 1935. - с. 78-79.
[1934 р.] З брошури І. С. Гінзбурга, "Внешняя торговля СССР" про експорт хлібопродуктів з СРСР у 1930-х рр. Опубл.: Гинзбург И. С. Внешняя торговля СССР. - Москва, 1937. - с. 82-84.
1935 р. Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів обвинувачуваного) та особистий лист, конфіскований як речовий доказ, з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Лібацького Петра Онисимовича, свяшеника с. Онишківці Грицевського р-ну Вінницької обл.
Факсиміле документу: арк. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 145-163.
1935 р. Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів обвинувачуваного, постанова про вилучення особистих документів як речових доказів) та копія рапорту обвинувачуваного до Проскурівського єпархіального управління з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Литвиновича Григорія Євменовича, священика с. Ярославка Меджибіжського р-ну Вінницької обл.
Факсиміле документу: арк. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 164-177.
1935 р. Процесуальні документи (постанова про притягнення до відповідальності, протоколи допитів, обвинувальний висновок) та лист обвинувачуваного до брата з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Качора Миколи Петровича, священика с. Новоселиця Грицевського р-ну Вінницької обл.
Факсиміле документу: арк. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 178-192.
1937 р. Вірші, конфісковані як речовий доказ, із архівно-кримінальної справи Буріка Григорія Арсентійовича та Пономаренка Прокопа Дем'яновича, засуджених у 1937 р. за наклеп на колгоспне будівництво, складання віршів антирадянського змісту, перекручене тлумачення становища селян у 1932-1933 рр.
Факсиміле документу: арк. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 239-263.
1937-1938 рр. Процесуальні документи (протокол допиту обвинувачуваного, протокол судового засідання Військового трибуналу 7-го кавалерійського корпусу Київського військового округу) з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Школьника Михайла Івановича.
Факсиміле документу: арк. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. .231-238
Орієнтовно
1939 р.
Листівка Українського Революційного Комітету "Селяне, не давайте хліба большевикам!"
Факсиміле документу: арк. 192
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 230, арк. 192.
1940 р. Лист колгоспника с. Хильківка Покровобагачанського р-ну Реви Миколи Антоновича до Сталіна Й.В. про масовий голод 1933 р., про розправу над людьми, які зібрались біля складів "Заготзерно" на ст. Хорол та ін.
Факсиміле документу: арк. 95, 96, 97, 98, 99, 100
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 95-100.
1940 р. Лист колгоспника с. Хильківка Покровобагачанського р-ну Реви Миколи Антоновича до Сталіна Й.В. про масовий голод 1933 р., про розправу над людьми, які зібрались біля складів "Заготзерно" на ст. Хорол та ін.
Факсиміле документу: арк. 101, 102, 103
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 101-103.
1940 р. Процесуальні документи за звинуваченням Бонзюка Костянтина Мироновича, мешканця с. Андронівка Грицевського р-ну Кам?янець-Подільської обл. (постанова про арешт та проведення обшуку, протоколи допиту, висновок про реабілітацію, затверджений прокурором Хмельницької обл. 28.06.1991 р.) та лист обвинувачуваного до матері, конфіскований як речовий доказ.
Факсиміле документу: арк. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 193-204.
1940 р. Процесуальні документи (постанови про арешт; протокол допиту обвинувачуваного; протокол допиту свідка; протокол засідання виїзної судової сесії облсуду Сумської області; обвинувальний висновок) з архівно-кримінальної справи стосовно Кубрака Остапа Івановича та Гайдая Сергія Федоровича.
Факсиміле документу: арк. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 230, арк. 21-63.
29 травня 1940 р. Пояснювальна записка Реви Миколи Антоновича щодо його листа до Сталіна Й.В.
Факсиміле документу: арк. 104, 105
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 104-105.
9 жовтня 1940 р. Кримінальний вирок Судово-кримінальної колегії Полтавського облсуду від 9.10.1940 р. щодо засудження Реви М.А.
Факсиміле документу: арк. 106, 107, 108
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 107-108.
29 лютого 1940 р. Протокол допиту Дорошека Федора Дмитровича з архівно-кримінальної справи П-1558.
Факсиміле документу: арк. 229, 230
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 229-230.
8 травня - 8 липня 1946 р. "Історія Антонівського району", складена у 1942 р. головою райуправи Мазуркевичем, священиком Рогальським, представником райуправи Кондратюком, інспектором шкіл Осипчуком, повітовим інспектором шкіл Волуцьким та секретарем райуправи Луцюком, у якій описано господарський стан району за часів царату та у радянські часи.
Факсиміле документу: арк. 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 205-212.
10 серпня 1962 р. Постанова пленуму Верховного Суду УРСР № 458-н-62 від 10 серпня 1962 р. про скасування вироку та закриття справи стосовно Буріка Григорія Арсентійовича та Пономаренка Прокопа Дем'яновича, засуджених спецколегією Харківського обласного суду 28 серпня 1937 р.
Факсиміле документу: арк. 264, 265
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 264-265.
26 червня 1965 р. Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР № 459н-65 від 26.06.1965 р. про відміну вироку Судової колегії Полтавського облсуду від 9.10.1940 р. щодо засудження Реви М.А.
Факсиміле документу: арк. 109, 110
ГДА СБ України
Ф. 68, Спр. 229, арк. 109-110.
На початок
На початок