Голодомор в Україні. 1932-1933

Контекст трагедії (1929-1933):
офіційні фотодокументи

<<< перелік >>>

128. Делегатки з'їзду - товариші: Еттезова Абат Мимблатовна, колгосп імені Настуєва, Кабардино-Балкарія (праворуч), і Коробка Франка Федорівна, колгосп "Ленинский путь", Київська область (ліворуч).
Опубл.: Стенографический отчет Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников. 11-17 лютого 1935 р. - М.: ОГИЗ, СЕЛЬХОЗГИЗ, 1935. - Вклейка.

<<< перелік >>>
На початок