Голодомор в Україні. 1932-1933

Контекст трагедії (1929-1933):
офіційні фотодокументи

<<< перелік >>>

130. Колгоспники і колгоспниці, члени Президії з'їзду, головуючі на з'їзді: в першому ряді (зліва направо) - товариші Шаповалова тетяна Петрівна, колгоспниця колгоспу "Большевик", Калачіївського району, Воронезької області; Федотова Євдокія Сергіївна, завідуюча молочнотоварною фермою колгоспу "Возрождение", Волосовського району, Ленінградської області; в другому ряді (зліва направо) - товариші: Танкін Бекен тракторист колгоспу "Вторая большевистская весна", Карабаликського району, Казахської АРСР; Завгородний Олексій Варфоломейович, голова колгоспу "За краще життя", каменського району, Дніпропетровської області; Коротков Сергій Ксенофонтович, голова колгоспу імені Сталіна, Вурнарського району, Чуваської республіки.
Опубл.: Стенографический отчет Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников. 11-17 лютого 1935 р. - М.: ОГИЗ, СЕЛЬХОЗГИЗ, 1935. - Вклейка.

<<< перелік >>>
На початок