Документальні виставки on-line

До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського) (1892-1984)

Документи ЦДАГО України

  перелік >>>

Лист Й. Сліпого Д. Антоновичу від 28 січня 1925 р.
ЦДАГО України, ф.269, оп.2, спр.13, арк.29

  перелік >>>
На початок
На початок