Документальні виставки on-line

До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського) (1892-1984)

Документи ЦДАГО України

<<< перелік >>>

Витяг із перекладу стенограми офіційного органу Конгресу США «Конгрешнл рекорд» від 23 січня 1961 р. про митрополита Йосипа Сліпого та
супровідний лист від 28 лютого 1961 р.
ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр.5375, арк.140

<<< перелік >>>
На початок
На початок