Документальні виставки on-line

До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського) (1892-1984)

Документи ЦДАВО України

  перелік >>>

Лист Першого заступника міністра закордонних справ М. П. Макаревича до Кабінету Міністрів України про перенесення останків
Патріарха Української греко-католицької церкви Й. Сліпого з Риму до Львова. 17 травня 1992 р.
ЦДАВО України, ф.2, оп.15, спр.3014, арк.190

  перелік >>>
На початок
На початок