-  . 1943-1944

Wołyń
Galicja Wschodnia
1943-1944

Przewodnik
po polskich i ukraińskich
źródłach archiwalnych

Pod redakcja
Darii Nałęcz i Hennadija Boriaka1943-1944
   

  PDF:
(17477 )

Część 1/  1 (704KB)
Część 2/  2 (576KB)
Część 3/  3 (9 032KB)
Część 4/  4 (448KB)
Część 5/  5 (6 904KB)
Część 6/  6 (128KB)

TOM 1

Warszawa-Kijóv  2003  -

CIP - Biblioteka Narodowa

Wołyń - Galicja Wschodnia 1943-1944: przewodnik po polskich i ukraińskich źródłach archiwalnych, T. 1./ pod red. Darii Nałęcz i Hennadija Boriaka; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy. - Warszawa : NDAP ; Kijów : PKU, 2003

PROJEKT OKŁADKI I KART TYTUŁOWYCH
Krzysztof Feder

TŁUMACZENIA
Ewa Nowowiejska-Kubów (j. angielski)
Hennadij Boriak (j. ukraiński)
Ҳ
- ( )
( )
© Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003
© Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy, 2003
©  ,  2003
©  , 2003
  ISBN 83-89115-18-2 ISBN 966-8225-01-05
SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK
AWP Amalker
' ,
Printed in Poland


KIEROWNIK ZESPOŁU AUTORSKIEGO
Anna Krochmal


AUTORZY HASEŁ
Stefan Białek, Michał Bronowicki, Anna Chmielewska, Dorota Czech, Jan Członkowski, Marzena Czyźewska, Adam Grzegorz Dąbrowski, Stanisław Dobrowolski, Piotr Drozda, Jolanta Gepner, Wiesława Hiller, Mariusz Humecki, Anna Jakubowska, Marta Jaszczyńska, Beata Jęcek, Mariusz Kluczewski, Monika Kobylańska, Dorota Kolwińska, Tadeusz Krawczak, Andrzej Kuler, Janusz Kuligowsky, Józef Kus, Elżbieta Laska, Ludmiła Leszkiewicz, Jolanta Louchin, Grażyna Matejuk, Joanna Maternia, Hanna Michalska, Bogumiła Mielnicka, Andrzej Mielnik, Piotr Musur, Piotr Niedziela, Mariusz Olczak, Janusz Opaska, Alina Petrykowska, Radosław Peterman, Aleksy Piasta, Sebastian Piątkowski, Monika Polakowska, Lucyna Pomerenke, Paweł Popiel, Joanna Sowa, Adriana Suwała, Barbara Sypko, Katarzyna Tryksza, Katarzyna Wągiel, Włodzimierz Wyrzykowski, Michalina Wysocka


REDAKCJA
Anna Demko, Aleksandra Belerska


INDEKS OPRACOWAŁA
Anna Krochmal


ADRES REDAKCJI

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH - Wydział Wydawnictw
00-950 Warszawa, ul. Długa 6, skr. poczt 1005, tel. (48 22) 831 17 36, 635 92 15
e-mail: editions@archiwa.gov.pl, web: www.archiwa.gov.plв ײ
-


² ϲ
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ˳,  ,  ,  ,  


˲()


̲ ղ²
03110, . , . ' 24, . (380-44) 277 27 77, 277 26 66
e-mail: mail@archives.gov.ua, web: www.archives.gov.ua


SPIS TREŚCI

̲

Przedmowa (język polski)

( )

Przedmowa (język ukraiński)

( )

Przedmowa (język angielski)

( )

Wstęp (język polski)

³ ( )

Wstęp (język ukraiński)

³ ( )

Wstęp (język angielski)

³ ( )

Przewodnik po polskich źródłach archiwalnych

Spis treści

Wykaz skrótów

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Archiwum Na Jasnej Górze

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Krakowie

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Opolu

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Radomiu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu

³

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Otwocku

³

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL

Centralne Archiwum Wojskowe

Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie. Archiwum Wschodnie

-

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

' -

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów - Warszawa

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowicach

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Łodzi

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie

³

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów we Wrocławiu

³

Wydział Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów - Delegatura IPN w Bydgoszczy

³ -

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dział Rękopisów

Aneks

Indeks osobowo-geograficzny

Spis źródeł archiwalnych

Spis treści

Wykaz skrótów

Centralne Archiwum Państwowe Centralnych Władz i Urzędów Ukrainy

Centralne Archiwum Państwowe Organizacji Społecznych Ukrainy

'

Archiwum Państwowe Obwodu Wołyńskiego

Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego

г

Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego

Dodatek

Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

Indeks osobowo-geograficzny

Spis ilustracji do części polskiej

Spis ilustracji do części ukraińskiej