Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут історії і філософії

Кафедра історіографії, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін

Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
Тел. +38(047) 35-52-37.
E-mail: istfac-cnu @rambler.ru.
Веб-сайт: http://www.histfilos.cdu.edu.ua

Завідувач кафедри: Морозов Анатолій Георгійович, д.і.н., проф.

Спеціальність: 8.030303 – архівознавство

Морозов
Анатолій Георгійович

Підготовка фахівців згідно з ліцензією ДАК України розпочнеться з 2010 – 2011 навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (архівна справа), архівіст.

Форма навчання: денна, заочна.

Прийом до магістратури проводиться на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалав" або "спеціаліст" за напрямом підготовки "Історія". Вступники складають вступні випробування з фаху та іноземної мови.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані курси:

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну роботу в рамках комплексної наукової теми кафедри "Використання архівних документів в дослідженнях регіональної історії". За участю викладачів кафедри спільно з Державним архівом Черкаської області у грудні 2009 року проведено круглий стіл з цієї проблематики, за наслідками якого видано збірник праць "Використання архівних документів в історико-краєзнавчих дослідженнях".

Кафедра співпрацює з Інститутом історії України НАН України та Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, ЦДАВО України, історичними факультетами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Дніпропетровського національного університету.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

На початок
На початок