Європейський університет

Створена 2001 р. з метою підготовки документознавців-аналітиків управлінської, економічної, фінансової, банківської та міжнародної інформації. Першим завідувачем кафедри був д. і. н., проф. М. С. Слободяник.

Спеціалізація: документознавство та інформаційна діяльність в підприємництві.

Форми навчання: денна, заочна.

Основні нормативні й професійно-орієнтовані курси:

За профілем кафедри спеціалізуються 356 студентів.

Викладачами кафедри за останні роки підготовлено та видано 7 наукових посібників з діловодства. Кафедрою проводяться науково-практичні семінари з керівниками служб діловодства та архівних підрозділів обласних, районних та міських держадміністрацій; круглі столи з розвитку української мови.

Кафедра співпрацює з Державним комітетом архівів України; Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства; Центральним державним історичним архівом України (м. Київ); Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв; Державним університетом культури і мистецтв, а також із Жешувським університетом (Польща).

Факультет інформаційних систем та технологій

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Адреса: Вернадського акад. бульв., 16 в, м. Київ, 03115, Україна

Тел.: +38 (044) 4242361

E-mail: рaleha@kijv.e-u.in.ua
Веб-сайт: http://dilo.kiev.ua


Завідувач кафедри: Палеха Юрій Іванович, к. і. н.

Палеха
Юрій Іванович

На початок
На початок