Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет імені Володимира Даля 

Юридичний факультет

Кафедра архівознавства

Адреса: Молодіжний квартал, 20 а, м. Луганськ, 91034, Україна

Тел: +38 (0642) 331104

Факс: +38 (0642) 413160

E-mail: public@sivu.edu.ua
Веб-сайт: http://www.snu.edu.ua/welcome.php


Завідувач кафедри: Довжук Ігор Володимирович, д. і. н., проф., завідувач філії відділу історії України XIX - початку XX ст. Інституту історії України НАН України

Довжук
Ігор Володимирович

Створена 2001 р. з метою вдосконалення навчального процесу та наукових досліджень, поліпшення якості підготовки та працевлаштування спеціалістів, 2002 р. відкрито філію кафедри при Державному архіві Луганської області. На базі філії кафедри студенти спеціальності проходять навчально-методичні та переддипломні практики. У червні 2005 р. на базі кафедри відкрита філія відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України. Проводиться робота з консультацій магістрантів та дисертантів, консультації і щодо визначення тем кандидатських дисертацій аспірантів та пошукувачів, рецензування наукових та навчально-наукових видань.

Спеціалізація: архівознавство.

Форма навчання: денна, заочна.

Кількість студентів: 43, випускників – 74.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані дисципліни:

Кафедра забезпечує роботу магістратури та аспірантури; залучення студентів до наукових розробок та публікації їх результатів; проведення конференцій, наукових семінарів, "круглих столів"; дослідження актуальних проблем архівознавства та історії України.

За останні роки кафедрою видано: 1 підручник, 2 навчальні посібники та 14 методичних вказівок. Спільно із спорідненими кафедрами університету видається збірник наукових праць "Історичні записки". Для забезпечення навчально-педагогічного процесу кафедрою постійно видаються навчально-методичні матеріали. Спільно з кафедрами історичного напрямку університету та вищих навчальних закладів регіону проводяться наукові конференції: "Університет і регіон" "Далевські читання" (щорічно); "Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки" (2007 р.); "Голодомори ХХ століття та їх прояви на Луганщині" (2008 р.); "Актуальні питання вітчизняної та світової історії та історичної науки" (2008 р.); "Білі плями" в історії України" (2009 р.).

Кафедра співпрацює з Інститутом історії НАН України.

На початок
На початок