Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Адреса: Трьохсвятительська вул., 4, м. Київ, 01001, Україна

Тел.: +38(044) 2790863

Факс: +38(044) 2795098

E-mail: IUA@arche.freenet.kiev.ua

Веб-сайт: http://archeos.org.ua/

Аспірантура
Докторантура

Тел.: +38(044) 2782203; +38(044) 2790863

Завідувач: Бурим Дмитро Васильович, к. і. н.

Діють з 1991 р.

Спеціальності: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

07.00.02 – всесвітня історія.

Форма навчання: денна, заочна.

Станом на 01.01.2010 р. за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни навчаються 11 аспірантів та 2 докторанти.

Закінчили аспірантуру за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 63 особи.

Спеціалізована вчена рада Д 26. 228. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.02 – всесвітня історія.

Голова спеціалізованої вченої ради:

Сохань Павло Степанович, чл.-кор. НАН України, д. і. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України;

Заступник голови: Дашкевич Ярослав Романович, д. і. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України;

Вчений секретар: Песчаний Олег Олександрович, к. і. н.

Створена у січні 1994 р.

Протягом 1994-2009 рр. було захищено 27 докторських та 76 кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Сохань
Павло Степанович

На початок
На початок