Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКМ)

Інститут державного управління

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Адреса університету: Щорса вул., 36, м. Київ, 01011, Україна

Адреса кафедри: Чигоріна вул., 14, кім. 2, м. Київ, 01042, Україна

Тел. +38 (044) 5289381
Веб-сайт: http://knukim.edu.ua


Завідувач кафедри: Бездрабко Валентина Василівна, професор, д. і. н., доц. кафедри, директор Інституту

Бездрабко
Валентина Василівна

До 2003 р. підготовка фахівців провадилася професорсько-викладацьким складом кафедри документознавства та інформаційної діяльності, з 2003 р. – кафедрою державного управління, з 2007 р. – кафедрою документознавства та інформаційної діяльності.

Спеціалізація: документознавство та інформаційна діяльність.

Форми навчання: денна, заочна.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані курси:

документознавство; документаційне забезпечення діяльності установ; лінгвістичні основи документознавства; теорія і практика референтської діяльності; документно-інформаційні комунікації; архівознавство; інформаційно-аналітична діяльність; аналітико-синтетична переробка інформації;наука про документ за кордоном; історіографія документознавства; методика та методологія документологічних досліджень; наукова експертиза документів; патентознавство; управлінське документознавство; стандартизація та сертифікація; керування документаційними процесами; історія державних установ; державне управління; антикризове управління; теорія і практика управління; соціологія управління; психологія управління; політична праксеологія; глобалістика.

Кількість студентів за профілем: 1 200 осіб (разом – "бакалавріат" і "магістеріум").

На кафедрі працює 15 осіб, із них – 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, доцентів. Ними читається більше 40 курсів та спецкурсів, що належать до історичних, фундаментальних теоретичних, теоретико-прикладних, науково-технологічних наук документально-комунікаційного циклу й управління.

Кафедра стала центром підготовки навчально-методичних видань з напряму "Документознавство та інформаційна діяльність". Тут написані навчальні посібники з документознавства та захисту інформації: "Управлінське документознавство", авт. В. В. Бездрабко (К., 2006) та "Організація захисту інформації" авт. М. В. Гуцалюк і Н.А. Гайсинюк (К., 2005), монографія "Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток", авт. В. В. Бездрабко (К., 2009), перша в Україні збірка наукових праць – "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань" (К., 2007). У 2006 р. започатковано продовжуване видання "Державне управління і право".

З 2007 р. проводяться щорічні міжнародні науково-практичні семінари "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань" (керівник – Бездрабко В. В.).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з колегами з інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Серед них – Російський державний гуманітарний університет, Краснодарський державний університет культури і мистецтв, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Миколаївська філія університету

Факультет менеджменту і бізнесу

Кафедра документознавства та інформаційних систем

Адреса: Декабристів вул., 17, м. Миколаїв, 54017, Україна

Тел.: +38 (0512) 470171


Завідувач кафедри: Сидоренко Алла Іванівна, к. пед. н., доцент

Створена 1971 р., підготовка фахівців за спеціальністю "документознавство та інформаційна діяльність" проводиться з 1997 р.

Спеціалізація: документознавство та інформаційна діяльність

Форма навчання: денна, заочна.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані дисципліни:

Документознавство; Аналітико-синтетична переробка документної інформації; Вступ до сучасних інформаційних технологій; Документно-інформаційні комунікації; Архівознавство; Лінгвістичні основи документознавства; Документаційне забезпечення діяльності установ (за фоховим спрямуванням); Документаційне забезпечення управління; Інформаційно-аналітична діяльність; Патентознавство; Теорія і практика референтської діяльності; Судово-процесуальне документознавство; Управлінське документознавство; Фінансово-планове документознавство; Державна інформаційна політика; Наука про документ за кордоном; Інформаційно-комп’ютерні технології та ін.

На початок
На початок