Херсонський державний університет

Інститут психології, історії та соціології

Кафедра історії України та методики викладання

Адреса: 40 років Жовтня вул., 27, Херсон, 73000, Україна

Тел.: +38 (0552) 326760

E-mail: VikaRud@yandex.ru
Веб-сайт: http://www.kspu.edu/Default.aspx


Завідувач кафедри: Цибуленко Лариса Олександрівна, к. і. н., доц.

Створена 1998 р.

Спеціальність: архівна справа та документознавство.

Форми навчання: денна, заочна, екстернатна.

Кількість студентів: 67; випускників за профілем – 5.

Цибуленко
Лариса Олександрівна

Основнi нормативнi та професiйно-орiєнтованi дисципліни:

Упродовж 1998–2008 років викладачами кафедри було опубліковано 20 науково-методичних розробок, 2 навчальних посібники, розроблено навчальні програми для нових дисциплін: "Історія державних установ України", "Історія архівознавчої думки", "Історія архівної справи в Україні", "Теорія архівної справи", "Історична бібліографія", "Зарубіжні архіви".

З 2007 р. cпільно зі спорідненими кафедрами проводяться щорічні міжнародні конференції молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи". В 2009 р. було проведено ІV Міжнародну конференцію молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи".

Кафедра співпрацює з Державним архівом Херсонської області, Херсонським обласним краєзнавчим музеєм, Інститутом історії України НАНУ, науково-дослідною лабораторією історії Південної України Запорізького національного університету, Вищим педагогічним інститутом (Ченстохов, Польща), Ягеллонським університетом (Краків, Польща).

На початок
На початок