Національний університет "Острозька академія"

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Адреса: Семінарська вул., 2, м. Острог, 35800, Україна

Тел./факс: +38 (03654) 2-29-49

Е-mail: oscar1576@yandex.ru
Веб-сайт: http://www.oa.edu.ua/


Завідувач кафедри: Квасюк Лариса Володимирівна, к. філос. н., доц.

Створена 1998 р. на базі гуманітарного факультету університету, з 2005 р. входить до складу факультету політико-інформаційного менеджменту.

Спеціальність: документознавець (фахівець з інформаційно-документаційного забезпечення управління в організаціях всіх форм власності зі знанням англійської мови; спеціаліст кадрової служби; фахівець з аналітико-синтетичної обробки документів).

Спеціалізація: документознавство та інформаційна діяльність.

Форма навчання: денна, заочна.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані дисципліни:

Документознавство (Шершньова О. В., к. наук з держ. управління, викладач); Основи інформатики (Коцюк Ю. А., к. психолог. н., ст. викл.); Вступ до спеціальності (Квасюк Л. В., к. філос. н., доц.); Діловодство (Охріменко Г. В., викладач); Міжнародні інформаційні системи (Коцюк Ю. А., к. психолог. н.); Аналітико-синтетична обробка документів (Смірнов А. І., к. і. н.); Риторика (Квасюк Л. В., к. філос. н., доц.); Теорія і практика комунікацій (Батищева О. С., к. н. з держ. управління, ст. викладач); Теорія інформації (Квасюк Л. В., к. філос. н., доц.); Текстологія (Криловець А. О., к. філолог. н., доц.); Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Квасюк Л. В., к. філос. н., доц.); Архівна справа (Бондар В. Д., викладач); Іміджелогія (Прасок О. В., викладач); Проектний менеджмент (Шершньова О. В., к. наук з держ. управління, викладач); Маркетингові комунікації (Охріменко Г. В., викладач); Теорія і практика масової інформації (Кузьменко О. В., викладач); Сучасний менеджмент (Батищева О. С., к. н. з держ. управління, ст. викладач); Комп’ютерне та програмне забезпечення сучасного офісу (Коцюк Ю. А., к. психолог. н.); Інформаційно-аналітична робота (Квасюк Л. В., к. філос. н., доц.); Бази даних (Коцюк Ю. А., к. психолог. н.); Криптографія (Коцюк Ю. А., к. психолог. н.).

За вказаною спеціальністю підготовлено 157 фахівців.

Наукові видання: у 2009 р. започатковано "Наукові записки. Серія "Культура та соціальні комунікації".

Упродовж останніх років кафедрою було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Комунікативні технології ХХІ століття" (2007) та круглий стіл "Проблеми підготовки фахівців у галузі документно-інформаційного забезпечення управління в умовах сучасного інформаційного суспільства" (2009). У квітні 2010 р. проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених "Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні".

Кафедра співпрацює з Інститутом діаспори НаУОА, Національним університетом "Львівська політехніка", Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Одеським національним політехнічним університетом.

На початок
На початок