Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Інститут історії і політології

Кафедра історіографії та джерелознавства

Адреса: Шевченка вул., 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
(корпус гуманітарних факультетів, 6 поверх, ауд. 613)

Тел.: +38 (0342) 596112
Факс: +38 (03422) 31574
Е-mail: clio.pu@gmail.pu

Веб-сайт: http://www.pu.if.ua/depart/Historiography/ua/

Завідувач кафедри: Марущенко Олександр Володимирович, к. і.н., доцент

Створена у листопаді 2000 р. з метою підвищення методичного й теоретичного рівня викладання історіографії, джерелознавства та інших навчальних предметів, підготовки відповідної навчально-методичної літератури та активізації наукової роботи викладачів і студентів у даному напрямі. Першим завідувачем кафедри був д. і. н., проф. Савчук Б. П.

Спеціальність: "Етнополітичні процеси в західноукраїнському регіоні у ХІХ-ХХ ст.: джерела та історіографія".

Форма навчання: денна, заочна, екстернатна.

За профілем кафедри спеціалізуються 32 студенти; випущено – 43.

Марущенко Олександр Володимирович

Основні нормативні та професійно-орієнтовані програми:

Кафедра виступала ініціатором, організатором і співорганізатором всеукраїнських наукових конференцій: "Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття" (травень 2007); "Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ століття" (грудень 2008).

Співпрацює з Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Державним архівом Івано-Франківської області.

За період існування працівники кафедри підготували і видали 14 авторських і колективних монографій, 23 навчальних посібники і підручники, у тому числі 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 160 статей у фахових наукових вісниках і журналах, серед них: "ЗУНР: коротка історія"(2001); "Прикарпаття: спадщина віків" (2006); "ЗУНР: ілюстрована історія" (2008); "Національно-визвольний рух на Прикарпатті" (2009); матеріали всеукраїнських наукових конференцій, присвячених 100-річчю Р. Шухевича, С. Бандери (фаховий науковий збірник "Галичина". – 2008 № 14; 2009-2010. – № 15-16); Великочий В. С., Шологон Л. І. "Архівна практика: методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології спеціальності "Історія". – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 23 с.; Шологон Л. І. "Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо": методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології спеціальності "Історія". – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 42 с.; Стефанюк Г. В. Навчально-методичний посібник зі спецкурсу "Етнополітичні процеси в Західній Україні у 1939–1944 рр.: джерела та історіографія". Івано-Франківськ, 2008. – 50 с.

В 2002 р. при кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 07. 00. 06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, за якою навчаються 8 аспірантів.

На початок
На початок