Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

Аспірантура

Адреса: Солом'янська вул., 24, м. Київ, 03110, Україна

Тел./факс: +38 (044) 2751374, тел. +38 (044) 2755382

Веб-сайт: http://undiasd.archives.gov.ua/

Cтворена у лютому 2003 р.

Спеціальності: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.01 - історія України; 27.00.02 - документознавство, архівознавство.

Форма навчання: заочна.

2008 р. відбувся перший випуск аспірантів.

Спеціалізована вчена рада К 26. 864. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 27.00.02 - документознавство, архівознавство

Голова спеціалізованої вченої ради: Кулешов Сергій Георгійович, д. і. н., проф.;

заступник голови: Катренко Андрій Миколайович, д. і. н., проф.;

вчений секретар: Ковтун Марина Вікторівна, к. і. н.

Створена у травні 2003 р.

Кулешов
Сергій Георгійович

Засідання спеціалізованої вченої ради

За період діяльності ради проведено 50 захистів: за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни - 29 осіб; за спеціальністю 27.00.02 - документознавство, архівознавство - 21 особа.
Дипломи кандидата історичних наук отримали 18 працівників архівних установ.

На початок
На початок