Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ)

Аспірантура

Адреса: 40-річчя Жовтня просп., 3, м. Київ, 03039, Україна


Тел.: +380 (44) 524-81-44
Веб-сайт: http://www.nbuv.gov.ua


Завідувач аспірантури: Северина Олена Гаріївна

Створена 2006 р.

Серед інших спеціальностей: 27.00.02 – документознавство, архівознавство. Нині в аспірантурі за спеціальністю навчається 4 аспіранти.

Форма навчання: денна, заочна.

Северина
Олена Гаріївна

Спеціалізована вчена рада Д 26.165.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.02 – документознавство, архівознавство; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

Голова спеціалізованої вченої ради:

Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України, д. філос. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України;

заступник голови: Дубровіна Любов Андріївна, чл.-кор. НАН України, д. і. н., проф.;

вчений секретар: Чекмарьов Анатолій Олексійович, к. екон. н.

Діє з 1993 р., з 2004 р. проводяться захисти за спеціальністю: 27.00.02 — документознавство, архівознавство; За цей час захистили докторські і кандидатські дисертації 13 осіб.

Онищенко
Олексій Семенович

На початок
На початок