Запорiзький національний унiверситет


Історичний факультет

Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

Адреса: Жуковського вул., 66, м. Запоріжжя, 69063, Україна

Тел./факс: +38 (0612)644546

E-mail: tolok@zsu.zp.ua
Веб-сайт: http://www.zsu.zp.ua

Бойко
Анатолій Васильович


Завідувач кафедри: Бойко Анатолій Васильович, д. і. н., проф.

Створена у липні 1992 р. як кафедра історичного краєзнавства та спеціальних історичних дисциплін під керівництвом д. і. н., проф. А. І. Карагодіна, з грудня 1999 р. має чинну назву.

Спеціалізація: організація та методика архівної справи; документознавство та документаційне забезпечення управління.

Форми навчання: денна, заочна.

Основні нормативні й професійно-орієнтовані курси:

Археографія; Давня та нова історія України; Новітня історія України; Історія СРСР; Історія і організація архівної справи; Теорія і методика архівознавства; Документознавство; Менеджмент; Документальна лінгвістика; Спеціальні історичні дисципліни; Ділове спілкування; Вступ до спеціальності; Історична географія; Економіка архівної справи; юридичне документознавство; Музеєзнавство; Українська етнологія; Історичне краєзнавство; Конституційне право; Сучасна організація держустанов України; Джерелознавство; Методика викладання історії; Інформатика і математика; Основи статистики; Історична бібліографія; Історіографія.

За активної участі членів кафедри створено "Музей етнології народів Південної України", фонди якого складають близько 300 музейних предметів, бібліотеку, що налічує понад 300 примірників книг, і архів, де зберігаються етнографічні документальні джерела.

Студенти кафедри під час занять

Кафедра співпрацює із Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Запорізькою філією Інституту Ковальських; Канадським інститутом українських студій (м. Едмонтон, Альберта); Запорізьким науковим товариством ім. Я. П. Новицького; Державним архівом Запорізької області; Дніпропетровським історичним музеєм ім. Д. Я. Яворницького; Запорізькою обласною науковою бібліотекою ім. Максима Горького. Спільно з цими інституціями реалізуються наукові проекти, такі як видання серії "Джерела з історії Південної України".

На початок
На початок