Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Зарубіжна архівна україніка  

Огляди зібрань архівної україніки в окремих країнах

Австрія

    Буковина в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. : документи / упоряд., передм., коментарі, пер. з нім. та рос. мов В. М. Ботушанського. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 356 с. – У збірнику опубліковано 118 документів з Австрійського державного архіву у м. Відні.

  • Палієнко М. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні / Марина Палієнко. – К., 2012. – 688 с.
  • Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї: Попередній довідник / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Уклад. П. Ричков. - К., 1993. - 48 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 30).
  • Потульницький В. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня //Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX - початку XX століття / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Посольство Австрійської Республіки в Україні та ін. - К.; Чернівці, 1999. - С. 60-70.
На початок
На початок