Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Директор ЦДНТА України М. А. Балишев головував на секції № 4 «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи».
Архівістом I категорії сектору довідкового апарату та обліку документів Т.С. Науменко було представлено доповідь “Кодування інформації як основа автоматизованої системи зберігання і обліку документів НАФ ( на прикладі ЦДНТА України).
Науковий співробітник відділу використання інформації документів Д. І. Ожиганов доповів на тему “Формування виставково-експозиційного простору архівної будівлі (до 50-річчя ЦДНТА України).
Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією мультимедійних презентацій.


На початок
На початок