Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


15 травня на пленарному засіданні конференції з доповіддю «Страховий фонд документації України – надійна гарантія забезпечення сталого функціонування економіки держави в реаліях сьогодення» виступив директор інституту Кривулькін І. М.
16 травня на базі НДІ мікрографії відбулася робота секції
№ 22 конференції «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації». Метою роботи секції було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.
У роботі секції взяли участь 26 учасників, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.
На засіданні секції заслухано 12 доповідей.
Особливу увагу приділено доповідям:
Тімрова О. О., Савича А. В. Спосіб щодо оцифровування згаслих архівних документів для створення електронного фонду користування;
Ткаченко В. П., Надточій І. І., Дубини О. М. Хімічна стабільність антигрибкових засобів на основі четвертинних амонійних сполук у процесі зберігання мікрофільмів СФД;
Юрчик Ю. О., Болбаса О. М. Дослідження процесів створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації для організування виробництва промислової продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення з метою їх удосконалення та подальшої уніфікації.
Одночасно 16 – 17 в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулася XII Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
На конференції заслухано 22 доповіді. У роботі конференції взяли участь
43 учасники, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.
Особливий інтерес викликали доповіді:
Ожиганова Д. І., Алєксєєнко А. О. Формування виставково-експозиційного простору архівної будівлі (до 50-річчя ЦДНТА України);
Яковченко О. І. Програмне забезпечення коригування нелінійних викривлень цифрових зображень;
Журавель О. Г. Принципи реалізації функції змістовного опису при розробці програмного забезпечення для вирішення задач планового і періодичного контролю мікрофільмів СФД.


На початок
На початок