Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Державний архів Миколаївської області є переможцем конкурсної програми Українського культурного фонду «‎Створюємо інноваційний культурний продукт».
Поданий індивідуальний проект «Історія Миколаївської області 60-70-х рр. ХХ ст.: у кіно- та фотодокументах. Цифровізація візуальних до-кументів у Державному архіві Миколаївської області» передбачає цифро-візацію кіно- та фотодокументів (негативів), інформація яких може зникну-ти внаслідок впливу об’єктивних факторів, таких як погіршення стану фо-тографічної емульсії, зникнення зображень через дефекти плівки, застаріле технічне обладнання.
Інформаційний продукт цього проекту – електронний архів кіно- та фотодокументів – дасть змогу розширити можливості уведення до інфор-маційного обігу осучаснених об’єктів зображальної історії Миколаївсько-го регіону другої половини минулого століття.
За підтримки Українського культурного фонду планується досягти таких цілей:
- створення сучасного завершеного кіно- і фото- продукту зі «старого» ар-хівного кіно і фото, його цифровізація;
- внесення до цифрового архівного контенту Миколаївської області циф-рового сегменту кіно- і фотодокументів з подальшою організацією доступу до нього через офіційний веб-сайт держархіву Миколаївської області;
- поширення отриманого культурного продукту (кіносюжетів, кінохронік, кінофільмів, фотографій) у медіапросторі.
Проект триватиме до 31 жовтня 2019 року.
На початок
На початок