Фотодокументальна виставка до 100-річчя Української революції. Альбом виставки

Безвіз-39

УДК 94(477.65)

ББК 63.3(4ККР-4КІР)

Б 12, Б 43

ISBN 978-966-130-143-5

© ДАКО, 2018
© Центрально-Українське видавництво, оригінал-макет, 2018


Безвіз-39: [Текст] / Олег Бабенко, Віктор Білоус. - Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2018. - 100 с.- (Серія "Архівні документи свідчать")

Йдеться про трагічну долю тих, хто після вересня 1939 року став вимушеним переселенцем чи біженцем із т.зв. "підпольської" території України і мав необережність порівняти умови проживання простої людини в СРСР та за його межами.


За матеріалами архівних слідчих справ, що зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області.


Для широкого кола читачів, кому небайдуже історичне минуле країни.

На початок
На початок