Спадщина: До 100-річчя створення системи архівних установ України та 95-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб.наук.ст. і документів

УДК 930.25 (477.63)

С 71

ISBN 978-966-981-022-9

Спадщина: До 100-річчя створення системи архівних установ України та 95-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб.наук.ст. і документів / Державний архів Дніпропетровської області; упоряд. Н. Л. Юзбашева; ред.: Н. В. Киструська, Н. Л. Юзбашева. Дніпро: ЛІРА, 2018. Вип. 4. - 276 с.

© Державний архів Дніпропетровської області, 2018

Збірник присвячений 100-річчю створення системи державних архівних установ України та 95-річчю Державного архіву Дніпропетровської області. До нього включено добірку документів та матеріалів з історії, які висвітлюють питання організації архівної справи на Катеринославщині, створення Крайового історчиного архіву, а також статті науковців та архівістів з актуальних історичних тем, написані на підставі архівних документів.

Для істориків, архівівстів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією.

На початок
На початок