Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публікації на порталі

Нові видання | Документальні видання | Дослідження | Матеріали конференцій, збірники наукових праць | Періодичні та продовжувані видання | Архівні зібрання України | Довідкові видання | Бібліографічні посібники | Підручники, словники | Тематичні публікації | Документи меморіального характеру | Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд | Електронні видання


Архівні зібрання України

З метою посилення системного підходу до підготовки та видання архівних довідників у 2000 р. Державним комітетом архівів України затверджено програму підготовки довідкових видань "Архівні зібрання України" у межах двох серій: "Путівники" (довідники про склад та зміст фондів окремих державних архівів) та "Спеціальні довідники" (архівні довідники інших типів, зокрема загальнонаціонального, загальнодержавного характеру, міжнародні, тематичні; бібліографічні покажчики; анотовані реєстри описів фондів та покажчики архівних фондів, в тому числі особового походження, втрачених, розсекречених тощо). Впродовж 2000-2009 рр. в рамках програми "Архівні зібрання України" було видано понад 70 архівних довідників.

У серії "Путівники" опубліковано понад 10 видань, зокрема, путівники по фондах ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, державних архівів областей - Чернігівської, Сумської, Херсонської, Чернівецької, Донецької, Івано-Франківської, Волинської, м. Києва, путівник по фондах колишнього партійного архіву Львівського обкому КПУ у Держархіві Львівської області. У серії "Спеціальні довідники" вийшло близько 50 видань. Серед них: довідник "Архівні установи України. Т. 1. Державні архіви", анотовані реєстри описів фондів ЦДНТА України, Держархівів Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської областей, Держархіву в АР Крим тощо, анотовані каталоги кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів, інші видання, у т. ч. довідково-бібліографічні. Електронні версії довідників про архівні та рукописні зібрання України систематично публікуються на веб-порталі Держкомархіву України.

Серія "Путівники"
Серія "Спеціальні довідники"
На початок
На початок