Константи: Альманах соціальних досліджень /
Ред.: В. К. Коробов, А. В. Карпова, В. Н. Крижановський; Державний архів Херсонської області. - №1(12) - Херсон, 2006 - 154 с.

"Архів і людина" - таку назву мала одна з виставок документів, проведених херсонськими архівістами, яка концептуально вирізнялась поміж інших поглядом у минуле через призму людського життя: від народження до відходу у вічність. Загальна тематика даного випуску часопису - це також людина на тлі минувщини. Героями документальних добірок, нарисів, архівних розвідок, вміщених у даному випуску, є особисті відомості і пересічні, такі, що залишили помітний слід в історії регіону, чи просто віддзеркалили долю поколінь або стали безіменними учасниками грандіозних історичних масовок. Їх обличчя і автографи можна побачити на численних ілюстраціях, вміщених у журналі.
Творча співдружність альманаху "Константи" з державним архівом Херсонської області має власну історію, адже випуск з архівної тематики є вже третім. З часу виходу попереднього минуло п'ять років. Перед архівістами і дослідниками постала нова проблематика, на вістрі суспільного інтересу опинились нові теми, на теренах архівної справи і краєзнавства Херсонщини з'явились нові імена.
Державний архів області, маючи своєю функцією зберегти минуле, з надією і сподіваннями на краще вдивляється у майбутнє. Це не лише прагнення до поліпшення матеріальної бази, впровадження сучасних архівних технологій, але і впевненість у подальшому зростанні суспільної значущості установи, яка має 85-річний досвід діяльності. Нові підходи і бачення високої місії архівів у сучасному світі; висвітлення животрепетних тем, покликаних до життя 15-ма роками незалежності нашої держави; повернення з небуття напівзабутих імен, які заслуговують на пам'ять - цим, сподіваємось, даний випуск альманаху приверне увагу читачів, послугується благородній справі збереження пам'яті поколінь.

На початок
На початок