Південний архів

Південний архів /
Збірник наукових праць "Південний архів" // Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний університет, Історичний факультет; Державний архів Херсонської області. - Історичні науки. - Випуск XII. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 260 с.

© Автори статей Видавництво ХДУ

Затверджено до друку вченою радою Херсонського державного університету, протокол № 1 від 15.09.2003 р.

Рішення президії ВАК про атестацію від 8 вересня 1999 р. (бюлетень №5, 1999)

Рішення Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 21.12.2000 р. про реєстрацію (свідоцтво серія КВ № 4756)


ЗМІСТ

225-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ МІСТА ХЕРСОНА

Сальдо В.В. Херсону - 225

Назарова А.М., Стукалова О.І. "Место сие повелеваем наименовать Херсоном..." (Добірка унікальних документів держархіву Херсонської області)

Черемісін О. Демографічні процеси в місті Херсоні у 1778-1861 рр.

Gęburga Krzysztof Związki Prota Potockiego z Cheroniem na tle panoramy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1772-1795

Марущак 0.0. Праці гласного Херсонської міської думи П.Я.Бєлякова в архівних та бібліотечних фондах

Коник Ю.О. Перебування іноземних монахів в Херсоні в 1780-х роках: три сюжети з документів Херсонської протопопії

Савенок Л.А. Соціальне обличчя Херсону наприкінці XIX ст. (за матеріалами Всеросійського перепису 1897 р.)

Виноградова Л.В., Шинкаренко 0.І. 3 історії розвитку промисловості міста Херсона. XIX - початок XX століття (хроніка)

Цибуленко Л.О. Муніципальне землеволодіння та землекористування Херсона в кінці XIX - на початку XX ст.

Сінкевич І.Ю. Секретар Херсонського губернського статистичного комітету - Раєвський Віктор Михайлович

Коник 0.0. Херсонський міський голова, депутат IV Державної Думи Микола Блажков: витоки кар'єри

Макієнко О.А. В.І. Кедровський про Херсон 1917 року (Маловідоме джерело з історії революційних подій на Херсонщині)

Водотика С.Г., Водотика Т.С. Мемуари Херсонців як джерело з історії міста Херсона першої третини XX ст.

Непомнящий Б.З., Горностаев Е.В. Синагоги города Херсона

Коник Н.В. Директор Херсонського земського сільськогосподарського училища А.О. Ніколаєв: штрихи біографії

Шушляннікова Н.В. Культура Херсона XIX ст.

Дяченко В.В. История музея

200-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
60-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Карпова А.В. Херсонська губернія в архівних документах (Структура управління. Архівні фонди. Персонали)

Лиман І.І. Матеріали Херсонського духовного правління про флотське та армійське духовенство регіону наприкінці XVIII - на початку XIX ст.

Циберт В.М. Особливості економічного розвитку міст Херсонської губернії у першій половині XIX століття

Дружкова І.С. Діяльність державних закладів на Півдні України в другій половині XIX ст.

Строганова М.Н. Род Скадовских и его связь с Херсонским краєм Украины

Шляхов О.Б. Судновласники і моряки комерційного флоту Чорного моря наприкінці XIX - початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)

Крилова А.М. Етнокультурні взаємовідносини у басейні р. Молочної (до 200-річчя іноземної колонізації)

Скиба Н.Г. Особливості проведення земської реформи та її результати в Південних губерніях України

Кузовова Н.М. Визначні події на ниві освіти за час існування Херсонської губернії. Хроніка

Вінцковський Т.С. Деякі особливості українського національно-визвольного руху в Херсонській губернії напередодні та після Лютневої революції

Попенко Я.В. Південь України в політиці Франції в 1918-1921 рр.

Цибуленко Г.В. Характер діяльності кредитспілок Херсонської губернії в системі організації зернової політики 1917-1920 рр.

Андрєєв В.М., Андрєєва С.С. Від Суматри до Таврії: досвід вивчення однієї біографії

Кузьменко Т.А., Гордійчук Г.М. Документальна скарбниця державного архіву Херсонської області. Фонди особового походження як джерело краєзнавчих досліджень

Кабачій Р.І. Втрачена топоніміка Херсонщини як віддзеркалення історії краю

Gocłowski Andrzej Pryrodnicze uwarunkowania geopolityczhego znaczenia Krymu w europie (Streszczenie)

Параскевич П.К. Херсонщина літературна

Кучеренко А. А. Краєзнавча проблематика на сторінках збірника наукових праць "Південний архів. Історичні науки"

Пронь Т.М. Утворення Херсонської області - початок нового етапу в історії заселення Південного регіону України (1944 - 1959 рр.)

На початок
На початок