Сіверянський архів

Сіверянський архів: Науковий щорічник / Редкол.: О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. - Чернігів: "Видавництво "Чернігівські обереги", 2008. - Вип. 2. - 106 с.

УДК 930.253
ББК 79.3
С 34
ISBN 978-966-533-392-0

© Автори статей, 2008
© В. Лозовий, дизайн обкладинки, 2008

У другому випуску наукового щорічника "Сіверянський архів" висвітлено досить широке коло питань архівознавства, джерелознавства та археографії. Оприлюднені в книзі документи з архівосховищ Чернігова, Києва та Москви, що здебільшого уперше запроваджуються до наукового обігу, дозволять відтворити призабуті сторінки історії України й, зокрема, Чернігово-Сіверщини.

Для істориків, архівістів, співробітників музеїв та бібліотек, викладачів, студентів, краєзнавців та усіх шанувальників старовини.

На початок
На початок