Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти

ISBN 978-966-498-632-5

Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти / Упоряд.: Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра; Ред. кол.: О. Боронь, Г. Боряк, Г. Бурлака, С. Гальченко, І. Глизь, М. Жулинський, О. Музичук, О. Реєнт, В. Смолій (відп. ред.), Д. Стус, В. Шандра; Вступ. ст.: В. Шандра, Г. Боряк, Л. Демченко. НАН України. Інститут історії України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Національний музей Тараса Шевченка. ‒ К.: Арій, 2018. ‒ 880 с.


Це корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-жандармського й військового відомств. Це перша повна академічна публікація шевченківських документів подібного типу. До неї увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років життя поета (1847–1859); із них 147 документів уперше вводяться до наукового обігу.


Уперше публікуються документи XVIII ст., зібрані поетом під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани.


Для спеціалістів і широкого кола читачів.

На початок
На початок