Праці центру пам'яткознавства. Випуск 10 /
Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК. - 2006. - 272 с., іл.

ББК 63.3(4УКР)л6я43
Ц 38

ISBN 966-531-142-5

© Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2006

В цьому випуску продовжується тема, започаткована в попередніх числах "Праць...", про повернення культурних цінностей в Україну, запропонована відомим дослідником В. І. Акуленком.
Знані вчені, молоді науковці поглиблюють і розвивають сюжети своїх досліджень в сфері пам'яткознавства, археології, музеєзнавства, пропонують власне бачення спірних проблем.
Розпочинає життя новий розділ "Міста і містечки", що має на меті розповідати і про загальновідомі історичні поселення, і про малознані скромні села, мовчазні свідки минулого.
Для істориків, археологів, етнографів, мистецтвознавців, музейників, краєзнавців - науковців та усіх тих, кому небайдужа наша історія.

На початок
На початок