Обличчям до Європи: Наддніпрянська Україна в європейських науково-освітніх відносинах (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.). Збірник документів і матеріалів

ISBN 978-966-02-8597-2

Обличчям до Європи: Наддніпрянська Україна в європейських науково-освітніх відносинах (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.). Збірник документів і матеріалів / Упоряд. О. Іваненко; Відп. ред. С. Віднянський. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 430 с.


Збірник містить документи, що проливають світло на взаємопов’язані проблеми: 1) міжнародні зв’язки Харківського, Київського й Новоросійського університетів; 2) культурно-освітнє життя іноземних колоністів (чехів, німців) на теренах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Аналіз представлених документів сприятиме подальшому науково-теоретичному осягненню розвитку міжнародного діалогу на українських землях у загальноєвропейському контексті, і насамперед, ролі навчальних і наукових закладів як центрів міжкультурної комунікації. У збірнику використано кореспонденцію, діловодну документацію, що висвітлює перебіг стажувань вітчизняних учених у провідних європейських наукових центрах і їхню участь у наукових форумах. Подано документи, що відображають діяльність навчальних закладів, заснованих чеськими й німецькими колоністами, вплив на їхній розвиток політики русифікації, а також протистояння процесів асиміляції і збереження самобутніх історико-культурних традицій.


Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією міжнародних культурних зв’язків України.

На початок
На початок