Документальні виставки on-line

Автограф української історії: ІХ-ХХІ ст.

Розділ 1
Найдавніші слов'янські автографи: IX-XVI ст.

<<< перелік >>>

Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 рр. Створено на Волині (розпочато у Дворецькому монастирі князів Жеславських, продовжено - в Пересопницькому монастирі). Основний писець - Михайло Василієвич із Сянока, син протопопа. Мініатюра "Євангеліст Матвій"
ІР НБУВ, ф. І, № 15512, арк. 20 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок