Документальні виставки on-line

До 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Документи ЦДАГО України

  перелік >>>
 1. Постанова Політбюро ЦК КП України від 10 квітня 1973 р. "Про передачу розгляду робіт з теорії та історії літератури, мистецтва й архітектури з Комітету по Державних преміях УРСР у галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР до Комітету по Державних преміях УРСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР".
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 1393, арк. 106-107.
 2. Доповідна записка Голови Комітету по Державних преміях УРСР імені Т. Г. Шевченка М. Шамоти та Вченого секретаря Г. Донця до відділу культури ЦК Компартії України про присудження Державних премій Української РСР імені Т.Г.Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури 1976 року. 19 лютого 1976 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 2362, арк. 212-213.
 3. Постанова Політбюро ЦК КП України від 22 червня 1976 р. "Про збільшення кількості Державних премій УРСР імені Т. Г. Шевченка у галузі літератури, мистецтва й архітектури та розширення профілю премії" та зміни до Положення про Державні премії УРСР імені Т. Г. Шевченка.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 2430, арк. 19-21, 22-23.
 4. Постанова Політбюро ЦК КП України від 3 березня 1980 р. "Про присудження Державних премій УРСР імені Т.Г.Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1980 року".
  ЦДАГО України, Ф.1, оп.10, спр.3645, арк.217-219.
 5. Лист Урядового ювілейного Шевченківського комітету від 2 квітня 1961 р. до ЦК КП України про встановлення в Україні Шевченківської премії, для відзначення кращих творів літератури і мистецтва та довідка відділу науки і культури ЦК КП України від 29 квітня 1961 р. стосовно даного листа.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1648, арк. 52, 55.
 6. Протокол засідання Урядового республіканського комітету по преміях імені Т.Г.Шевченка від 2 березня 1963 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2144, арк. 11-15.
 7. Телеграма Урядового республіканського комітету УРСР секретареві ЦК КПРС М. Хрущову про присудження йому премії імені Т. Г. Шевченка. 10 березня 1964 р.
  ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2368, арк. 82-83.
  перелік >>>
На початок
На початок