Документальні виставки on-line

До 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Документи ЦДАВО України

  перелік >>>
 1. Постанова № 646 Ради Міністрів Української РСР "Про встановлення щорічних республіканських премій імені Т. Г. Шевченка". 20 травня 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 8316, арк. 122.
 2. Положення про премії імені Т. Г. Шевченка. 20 травня 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 8316, арк. 123.
 3. Проект постанови ЦК КП України "Про встановлення в республіці премій імені Т. Г. Шевченка". 20 травня 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 8316, арк. 124.
 4. Постанова № 1601 Ради Міністрів Української РСР "Про склад Урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка". 18 листопада 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 8362, арк. 66.
 5. Указ Президії Верховної Ради Української РСР "Про медаль лауреата премії імені Т. Г. Шевченка". 18 листопада 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 1132, арк. 128.
 6. Опис нагрудної золотої медалі лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. 18 листопада 1961 р.
  ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 1132, арк. 129.
 7. Лист Заступника Голови Ради Міністрів Української РСР П. Тронька до Заступника Міністра фінансів СРСР П. О. Мелетіна про дозвіл виготовлення зразка золотої медалі лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. 2 січня 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1015, арк. 34-35.
 8. Опис нагрудної золотої медалі лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. 2 січня 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1015, арк. 36.
 9. Лист Заступника Начальника Головного управління Держзнаку Міністерства фінансів СРСР П. Пірогова до Заступника Голови Ради Міністрів Української РСР П. Тронька про виготовлення зразка золотої медалі лауреата премії імені Т. Г. Шевченка Московським монетним двором. 18 січня 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1015, арк. 37.
 10. Протокол № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка про розгляд питання про присудження премії імені Т. Г. Шевченка за 1961 рік із списком кандидатур, надісланий Головою Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка О. Корнійчуком до Ради Міністрів Української РСР. 22 лютого 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1016, арк. 33-35.
 11. Текст повідомлення про присудження премій імені Т. Г. Шевченка за найвидатніші досягнення в галузі літератури і мистецтва для публікації в пресі 9 березня 1962 року, який додається із списком лауреатів до протоколу № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка. 22 лютого 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1016, арк. 36.
 12. Технічні вимоги на виготовлення нагрудної золотої медалі лауреата премії імені Т. Г. Шевченка, які затверджені Заступником Начальника Головного управління Держзнаку Міністерства фінансів СРСР П. Піроговим та погоджені із Заступником Голови Ради Міністрів Української РСР П. Троньком. 4 квітня 1962 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 1015, арк. 51-53.
 13. Протокол № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка про розгляд питання про присудження премії імені Т. Г. Шевченка за 1962 рік із списком кандидатур, надісланий Заступником Голови Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка Л. Новиченком до Ради Міністрів Української РСР. 2 березня 1963 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 2368, арк. 18-20.
 14. Текст повідомлення про присудження премій імені Т. Г. Шевченка за найвидатніші досягнення в галузі літератури і мистецтва для публікації в пресі 9 березня 1963 року, який додається із списком лауреатів до протоколу № 3 засідання Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка. 2 березня 1963 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 10, спр. 2368, арк. 21.
 15. Проект постанови Ради Міністрів Української РСР "Про Положення про премії імені Т. Г. Шевченка". 26 березня 1965 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 755, арк. 21.
 16. Проект Положення про премії імені Т. Г. Шевченка. 26 березня 1965 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 755, арк. 22-23.
 17. Проект постанови Ради Міністрів Української РСР "Про часткову зміну постанови Ради Міністрів Української РСР від 20 травня 1961 року № 646 і постанови Ради Міністрів Української РСР від 18 листопада 1961 року № 1601". вересень 1968 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 3344, арк. 102.
 18. Лист П. Тронька до Центрального Комітету КП України щодо питання про премії імені Т. Г. Шевченка, де зазначені прізвища лауреатів Шевченківської премії та про клопотання щодо перейменування існуючої премії імені Т. Г. Шевченка на Державну премію імені Т. Г. Шевченка, про збільшення кількості щорічних Шевченківських премій з трьох до п'яти, а також про перейменування Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка на Урядовий комітет по Державних преміях імені Т. Г. Шевченка та про поповнення складу Урядового республіканського Комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка. вересень 1968 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 3344, арк. 106-108.
 19. Проект постанови ЦК КП України "Про перейменування Республіканської премії імені Т. Г. Шевченка на Державну премію імені Т. Г. Шевченка". вересень 1968 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 3344, арк. 109.
 20. Постанова Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР "Про присудження Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка" за 1973 рік (із списком прізвищ). 5 березня 1973 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 7090, арк. 216-217.
 21. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР М. Шамоти до Ради Міністрів Української РСР щодо обговорення кандидатур і праць висунутих на здобуття премій 1975 року та список їх прізвищ для публікації в пресі. 27 грудня 1974 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 8706, арк. 40-43.
 22. Список кандидатур, висунутих на здобуття Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка 1979 року для публікації у пресі. 8 грудня 1978 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 3481, арк. 3-8.
 23. Доповідна записка Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про присудження Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури 1980 року (із списком кандидатур). 27 лютого 1980 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 4370, арк. 2-3.
 24. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1981 року (із списком для публікації у пресі). 8 грудня 1980 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 4370, арк. 146-151.
 25. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1982 року (із списком для публікації у пресі). 11 грудня 1981 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 5242, арк. 272-277.
 26. Проект постанови Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР "Про присудження Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури 1982 року" 24 лютого 1982 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 6058, арк. 64-65.
 27. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1983 року (із списком для публікації у пресі). 10 грудня 1982 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 6058, арк. 162-166.
 28. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1984 року (із списком для публікації у пресі). 9 грудня 1983 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 6873, арк. 132-136.
 29. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1985 року (із списком для публікації у пресі). 12 грудня 1984 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 7676, арк. 52-57.
 30. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1986 року (із списком для публікації у пресі). 10 грудня 1985 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 14, спр. 8417, арк. 177-183.
 31. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР П. Загребельного до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1987 року (із списком для публікації у пресі). 11 грудня 1986 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 432, арк. 149-153.
 32. Лист Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР М. Орлик до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було обговорено і затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1989 року (із списком для публікації у пресі). 15 грудня 1988 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1269, арк. 130-134.
 33. Лист Заступника Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР Ю. Мушкетика до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було затверджено список кандидатур, висунутих на здобуття Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 1990 року (із списком для публікації у пресі). 14 грудня 1989 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 1651, арк. 96-100.
 34. Лист Першого секретаря правління Спілки письменників України Ю. Мушкетика до Голови Ради Міністрів Української РСР В. П. Фокіна з проханням, щоб рішення про присудження Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка надалі підписувалися тільки урядом України. 4 січня 1990 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2522, арк. 1.
 35. Лист Заступника Голови Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР Ю. Мушкетика до Ради Міністрів Української РСР про засідання Комітету по Державних преміях Української РСР імені Т. Г. Шевченка, на якому було розглянуто список кандидатур, висунутих на здобуття премій 1991 року (із списком для публікації у пресі). 18 грудня 1990 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2069, арк. 27-30.
 36. Проект постанови Кабінету Міністрів Української РСР "Про Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва". 12 липня 1991 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2522, арк. 55-56.
 37. Лист Голови Комітету по Державних преміях імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва Б. Олійника до Кабінету Міністрів України щодо зміни назви премії, у зв'язку із прийняттям нової Конституції України, кількість премій та розмір грошової частини однієї премії. 19 листопада 1991 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2522, арк. 144-145.
 38. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Державну премію України імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва". 19 листопада 1991 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2522, арк. 146.
 39. Положення про Державну премію України імені Т. Шевченка. 16 липня 1992 р.
  ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3022, арк. 15-17.
  перелік >>>
На початок
На початок